WebArchiv - archiv českého webu

15. neděle po svatém Duchu

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka.

                                                                                                                 (Žalm 113, 5-7)

 

První čtení: Ámos 8, 4-7

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se k Hospodinu.

3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, obnov v našich duších radost a vděčnost za dar víry, který jsi nám zdarma udělil, abychom oslavovali tvé svaté jméno! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Timoteovi 2, 1-7

Evangelium: Lukáš 16, 1-13

Verš k obětování: Žalm 105, 1

Verš k požehnání: 2. Korintským 8, 9

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, celé stvoření toužebně očekává, že dojde svého naplnění ve tvém Synu. Děkujeme ti, že nám dáváš ve svátostném pokrmu a nápoji podíl na věčném životě. Přiveď nás k cíli naší cesty víry a naděje! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 19, 44, 70, 72, 77, 172, 179, 193Klára Matoušová publikováno: 14.09.2022 12:01 zobrazeno: 317x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus