WebArchiv - archiv českého webu

16. neděle po svatém Duchu

Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.

                                                                                         (Žalm 78, 1)

První čtení: Ámos 6, 1a.4-7

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se k Hospodinu.

3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, odvrať nás ode všeho, co svádí z cesty spasení, a naši mysl učiň bdělou a pozornou,

abychom o tvém zákoně rozjímali a podle něj žili! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Timoteovi 6, (6-11a) 11b-19

Evangelium: Lukáš 16, 19-31

Verše k obětování: Žalm 119, 12-13

Verš k požehnání: Lukáš 6, 21

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, obnov svou církev, aby se její jednota stala viditelnou a bohatství duchovních darů, které jí svěřuješ,

ať se dostane ke všem, kdo hladoví a žízní po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 27, 62, 104, 109, 306, 308, 312Klára Matoušová publikováno: 23.09.2022 03:42 zobrazeno: 322x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus