WebArchiv - archiv českého webu

22. neděle po svatém Duchu

Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě!

                                                                                                                    (Žalm 88, 2-3a)

První čtení: Jób 19, 23-27a

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom byli zbaveni všeho, co nám brání plně následovat Krista, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Duchem svatým byli vedeni ke službě slovem i skutkem, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, před tvým soudem si nemůžeme připisovat žádné zásluhy. Dej, abychom se sami neospravedlňovali, nýbrž spoléhali na ospravedlnění z víry! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 2, 1-5.13-17 

Evangelium: Lukáš 20, 27-40

Verše k obětování: Žalm 147, 14-15

Verš k požehnání (varianta I): Lukáš 20, 38

Verš k požehnání (varianta II): Žalm 23, 4

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás při večeři Páně naplnil novou nadějí. Dej, ať tvá láska, kterou nás zahrnuješ ve slově a svátostech, pokračuje mezi námi ve spásném díle a přivede naši naději k naplnění! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho ána. Amen.

Vhodné písně: 28, 36, 51, 78, 130, 131, 148, 186, 187Klára Matoušová publikováno: 01.11.2022 02:44 zobrazeno: 222x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus