WebArchiv - archiv českého webu

23. neděle po svatém Duchu

Bůh slunci na nebi postavil stan, ono jak ženich z komnaty vyjde. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.

                                                                                                                                             (Žalm 19, 5c.6a-7)

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 (4, 1-3)

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom byli zbaveni všeho, co nám brání plně následovat Krista, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Duchem svatým byli vedeni ke službě slovem i skutkem, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, vyslyš naše prosby a chraň nás před nástrahami, které nám vstupují do cesty a jejichž záludnost leckdy nevidíme. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 3, 6-13

Evangelium: Lukáš 21, 5-19

Verš k obětování: Žalm 96, 13

Verše k požehnání: Zjevení 2, 8.10

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, vzdáváme ti díky za to, žes nám při křtu vtiskl do duše svou pečeť, kterou jsme označeni, abychom se nemuseli bát soudného dne. Dej, abychom na každý den žili z tvé milosti a z tvého odpuštění! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 34, 37, 157, 283, 287, 292, 295, 311Klára Matoušová publikováno: 10.11.2022 11:34 zobrazeno: 208x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus