WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po svatém Duchu

Panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.                                                                                                                     (Žalm 72, 8.11)

První čtení: Jeremjáš 23, 1-6 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom byli zbaveni všeho, co nám brání plně následovat Krista, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Duchem svatým byli vedeni ke službě slovem i skutkem, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, povzbuď svůj věřící lid, aby se tebou nechal vést a nebál se kráčet v požehnaných šlépějích tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 1, 11-20 

Evangelium: Lukáš 23, 33-43 

Verš k obětování: Daniel 7, 14 

Verš k požehnání: Lukáš 19, 38

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, pamatuj na nás a přijmi nás pro oběť tvého Syna, abychom se mohli těšit z toho, že na nás dopadá odlesk jeho královského majestátu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 36, 82, 118, 130, 273, 300, 303, 310, 269Klára Matoušová publikováno: 16.11.2022 10:06 zobrazeno: 215x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus