WebArchiv - archiv českého webu

Dopis sestrám vikářkám a bratřím vikářům Církve československé husitské

Věc: Témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH - podzim 2022 a jaro 2023

Vážené sestry a vážení bratři, zasílám vám námětový podklad pro tvorbu teologických referátů na vikariátních konferencích s ústředním tematickým zaměřením Bohoslužebný život církve v období podzim 2022 a jaro 2023.

Navržená témata jednotlivých referátů:

1. Slavíme liturgii v našich sborech

2. Liturgický prostor a zařízení – podoba a význam

3. Liturgie v průběhu církevního roku

4. Svědkové Páně a jejich místo ve víře CČSH

5. Liturgický oděv

6. Zpěv a hudba součástí bohoslužby

Literatura: Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. / Zde je uváděna též další literatura. /

Publikace je k dispozici ve vytištěné i elektronické podobě.

Tematické zaměření referátů je voleno i s ohledem na blížící se 100. výročí Liturgie dr. Karla Farského.

/Usnesení č. 1.12.233: Ústřední rada schvaluje navržená témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH pro období podzim 2022 a jaro 2023 s ústředním zaměřením na bohoslužebný život církve./

 

V Praze dne 15. 9. 2022

Č.j.: 1425/22-919/p

 

Za naukový odbor Úřadu ústřední rady CČSH

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 21.11.2022 09:36 zobrazeno: 92x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus