WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na začátku nového akademického roku při studentské bohoslužbě

Bože, Otče nás všech,

děkujeme ti za společenství církve, které stále obnovuješ svým slovem a láskou zakoušenou při slavení Kristovy večeře.

Děkujeme ti za tvé Slovo, které je moudrostí a branou k životu.

Děkujeme ti za svatý chléb a kalich nové smlouvy rozdělovaný mezi nás, tvé děti.

Děkujeme ti, Bože, za společenství fakulty. Děkujeme ti za učitele, kteří působili na Husově bohoslovecké fakultě a na Husitské teologické fakultě a již čas jejich pozemského života a práce byly uzavřeny. Děkujeme ti za všechny, kteří usilovali o hlubší a zřetelnější poznání tvé pravdy a šířili světlo Kristova evangelia jako učitelé a duchovní svým svědectvím slova a života. Ať v jejich díle můžeme pokračovat a tebou svěřené hřivny rozmnožit.

Prosíme tě, abys i přes naši odlišnost, rozdělenost a slabosti nás spojoval a svým Duchem nás sjednocoval. Posiluj v nás touhu po tvém království a jeho blízkosti v Kristu mezi námi.

Děkujeme ti za nový akademický rok a prosíme o tvoji milost a požehnání, abychom této příležitosti využili k dobrému s tvou podporou a přispěním v souladu s tvou svrchovanou dobrou vůlí a se záměry, které máš se svým lidem, světem a celým stvořením.

Tobě náleží čest a chvála Otci, Synu a Duchu svatému – jediný náš Bože.

Amen.

 

Říjen 2022  Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 21.11.2022 09:53 zobrazeno: 81x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus