WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při rozloučení se sestrou Alenou Křížovou

Pán praví: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ Zj 22,13  

Modleme se:

Bože, náš milosrdný Otče, chceme ti poděkovat za naši sestru Alenu Křížovou, na kterou v tuto chvíli myslíme a chceme ji ve svých modlitbách odevzdat tobě do tvé náruče.

To jsi počátek i dovršení všeho (Zj 22,13).

Ty jsi byl na počátku jejího života jako Stvořitel a dárce každého života (Jb 12,10).

Dal jsi jí prožít mnoho let na této zemi a mnohé dobré mohla s tvojí pomocí uskutečňovat.

Děkujeme ti za její víru a vztah k církvi, lásku k sestrám a  bratřím v této náboženské obci, v níž našla zázemí a pro kterou pracovala a  vykonávala svoji službu i v radě starších.

Ty jsi ji provázel v jejím životě a povzbuzoval jsi ji i v obtížné době nemoci, ve stáří, kdy ubývají lidské síly.

Ty také jsi na konci jejího života.

Můžeme však věřit, že to, co my spatřujeme jako konec, je ve tvém pohledu a ve tvých záměrech s námi nový počátek. „Co bylo, pominulo, hle je tu nové“ (2 K 5,17).  „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil jsi těm, kdo tě milují“(1 K 2,9).

Kéž pro milost Ježíše Krista a jeho oběť lásky za naše viny může¸ Bože, naše sestra se těšit z nového domova u tebe (Dt 33,27) ve tvém nepomíjejícím světle a pokoji v plnosti.

Amen.

 

Listopad L. P. 2022  Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 21.11.2022 09:55 zobrazeno: 76x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus