WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u kříže od Františka Bílka v katedrále sv. Víta

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.“ 1 J 1,1

Bože, chceme ti dnes v těchto místech poděkovat za umělecké dílo Františka Bílka. Byl věřícím laikem, který nestál u oltáře jako kněz, ale oltář sám tvořil.

Slavil bohoslužbu ve svém srdci a celým svým dílem ti vzdával chválu.

Obdařil jsi ho zvláštním uměleckým obdarováním a schopností tvořit a svými pracemi svědčit o tobě, který jsi Tvůrce vesmíru a dárce života časného i věčného.

Měl mystická vidění Krista, který má lidskou tvář, je Synem člověka (Da 7,13-14), který trpí, cítí nejhlubší bolest. A přesto je vítězným, vzkříšeným a tebou oslaveným Pánem nade vším. Dřevo jeho kříže se stává pro nás stromem života. Myslíme na jeho víru a vztah k tobě, Bože Otče, na jeho úctu a pokoru před tebou. Připomínáme si jeho vztah k přírodě a ke stromům, které svým růstem vzhůru odkazují k věčnému nebi. Měl vztah ke své rodné jihočeské krajině a ke své vlastí i k postavám víry, které se v naší zemi narodily a byly nositelé tvého Ducha.

Děkujeme ti za toto jeho dílo, které je umístěno v nejposvátnějším chrámu českých dějin. Děkujeme ti za další jeho díla v katolických kostelích i ve sborech Církve československé husitské přinášející poselství víry mnohým.

Děkujeme ti, že se tento umělec s posvátnou úctou svýma rukama dotýkal obrazu Krista a že svým dílem přesahujícím čas zvěstuje Slovo života.

Tobě buď Bože, vzdávána chvála nyní i po věky.

Amen.

 

Listopad 2022       Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 21.11.2022 09:58 zobrazeno: 94x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus