WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za mír v čase válčení

„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.“ Iz 32,17

Bože, který miluješ, co je spravedlivé a jsi dárcem časného míru i věčného pokoje, slyš naše modlitby, když se k tobě s pokorou a s důvěrou obracíme.

Děkujeme ti, že jsi v dávných dobách posílal své proroky, aby lid a národ vyzývali k cestě pokoje. Děkujeme ti, že jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, který blahoslavil toužící po spravedlnosti (Mt  5,6) a ty, kteří působí blahodárný pokoj (Mt 5,9).

V tomto čase ti, Bože, děkujeme za skončení první světové války, kdy tehdy v Evropě po dlouhém čase utrpení a bolesti utichly zbraně.

Myslíme na oběti lidí známých i neznámých, jejichž život byl předčasně ukončen na válečných bojištích. Nebylo jim dopřáno prožívat klidné a šťastné dny, dej jim zakoušet svůj věčný pokoj a mír.

Přesto v dějinách v minulém století, znovu se lidstvo vzdálilo od tvých dobrých úmyslů a diktátoři vedli národy k bojům, zlu a neštěstí.

Cítíme hlubokou bolest, že znovu bylo rozpoutáno v tomto roce válčení v Evropě nedaleko od nás a že stále umírají lidé a trpí násilím muži, ženy i děti na Ukrajině i v dalších částech světa.

Prosíme za svobodu, spravedlnost a mír tam, kde se lidé těchto hodnot nemohou domoci, kde o ně usilují nebo je brání.

Vzbuzuj v lidech ducha porozumění, pomoci a spolupráce. Ochraňuj naši vlasti a dej nám sílu k překonávání těžkostí a zkoušek přítomné doby.

Děkujeme ti, Bože, za zaslíbení proroků, že spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí bezpečí a klid navěky (Iz 32,17).

Tobě odevzdáváme všechny naše tužby, modlitby, poděkování i prosby a přímluvy a spojujeme se v modlitbě tvého Syna a našeho Pána i bratra Ježíše Krista: „Otče náš…“

 

Listopad 2022Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 21.11.2022 10:00 zobrazeno: 81x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus