WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v závěru církevního roku

Svrchovaný a nekonečný Bože, Stvořiteli všeho a náš Otče, s pokorou a úctou přistupujeme k tobě s modlitbou, neboť jsi Pánem času a nepodléháš změnám.

Uvědomujeme si, jak rychle a nezadržitelně míjí čas, který jsi nám dal k životu na této zemi. Roky míjejí, i tento církevní rok, který jsme nedávno zahajovali, spěje ke svému konci a závěru. Uprostřed všech změn a nezadržitelné konečnosti se obracíme k tobě a u tebe chceme hledat jistotu, pokoj srdce a životní oporu, jako ji hledali a nacházeli ti, kteří nesli světlo víry před námi.

Uvědomujeme si, že jsme vystaveni tvému spravedlivému soudu, neboť jsme odpovědni tobě za svůj život a za svěřené hřivny i úkoly. Dovoláváme se tvého odpuštění a milosti, neboť jsme mnohé tvé dary promarnili, úkoly nenaplnili a poskytnutý čas nevyužili vždy k dobrému.

Děkujeme ti, že máš i přesto pro nás připravený nový čas a nový počátek v Ježíši Kristu. Dej, abychom v jeho slovu a lásce zůstávali.

Uschopňuj nás k tomu, abychom byli otevřeni stále pro to nové, co jsi ze své milosti připravil a dávej nám pevnou víru, odvážnější naději a účinnější lásku.

Tobě jedinému, který jsi byl od věků, který jsi přítomen v každém okamžiku, a který přicházíš, buď čest a chvála.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 01.12.2022 10:12 zobrazeno: 42x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus