WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko.

(Filipským 4, 4.5b)

 První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10

 Tužby adventní

2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a s velikou mocí přijď mezi nás. Pospěš nám na

pomoc a ve svém milosrdenství zahlaď naše viny! Svým svatým Duchem nás osviť, ať

slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Jakubův 5, 7-10

 Evangelium: Matouš 11, 2-11

 Verše k obětování: Žalm 85, 2-3

 Verš k požehnání: Izajáš 35, 4

 Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, snažně tě prosíme, očisti nás od hříchů, a tak nás připrav k nastávajícím vánočním svátkům! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

 Vhodné písně: 203, 205, 160Markéta Černá publikováno: 06.12.2022 01:06 zobrazeno: 113x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus