WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle adventní

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása. 

(Izajáš 45 , 8)

První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Tužby adventní:

2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, prosíme tě, očišťuj naše svědomí a posvěcuj nás, aby tvůj Syn při

svém příchodu nalezl v nás příbytek připravený pro sebe! Svým svatým Duchem nás

osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 1, 1-7

Evangelium: Matouš 1, 18-25

Verše k obětování: Lukáš 1, 28.42

Verš k požehnání: Izajáš 7, 14

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, vděčně přijímáme tvé svaté dary a zároveň tě prosíme, ať se naší

požehnanou účastí na tajemství chleba a kalicha stále více uskutečňuje naše spása!

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 209, 202Markéta Černá publikováno: 12.12.2022 12:44 zobrazeno: 212x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus