WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží Vánoční - narození Páně

Narodí se nám dítě, bude nám dán Syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce a Vládce pokoje.

(Izajáš 9, 6)

První čtení z Písma: Izajáš 52, 7-10

Tužby vánoční:

2. Aby o vánočních svátcích naše srdce Duchem Kristovým se naplnila, modleme se

k Hospodinu.

3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se

k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tvůj jednorozený Syn vzal na sebe naši přirozenost a dnešního dne se narodil jako dítě Mariino, abychom se tvou milostí znovuzrodili a stali se tvými dětmi. Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijmeme tvé Slovo – Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Židům 1, 1-6

Evangelium: Jan 1, 1-14

Verše k obětování: Žalm 89, 12.15

Verše k požehnání: Žalm 98, 3-4

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, ať dnes narozený Spasitel světa, skrze něhož jsme se znovuzrodili k novému životu, nám udělí dar života věčného! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 211, 216, 228, 321, 210Markéta Černá publikováno: 19.12.2022 10:01 zobrazeno: 205x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus