WebArchiv - archiv českého webu

NOVÝ ROK – JMÉNA JEŽÍŠ (OBŘEZÁNÍ PÁNĚ)

01.01.2023

Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě

Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus jest Pán. (Filipským 2, 10-11)

První čtení z Písma: Numeri 6, 22-27

Tužby novoroční:

2. Aby nás i v novém roce svou pomocí provázel a do svého království dovedl, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Kristus nám byl soudcem nejen spravedlivým, ale i milosrdným, modleme se

k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, tvůj Syn se vtělil pro naši spásu. Dej, ať si lidská srdce vpravdě

zamilují jméno tvého Jednorozeného! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova

Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Galatským 4, 4-7

Evangelium: Lukáš 2, 15-21

Verše k obětování: Žalm 86, 12.5

Verš k požehnání: Žalm 86, 9

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, tys nás stvořil a vykoupil. Shlédni milostivě na naše prosby, ve

své lásce nás přijmi pro jméno svého Syna a daruj nám svou milost, ať se radujeme,

že naše jména jsou zapsána v nebi pod slavným jménem Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Vhodné písně: 272, 232, 234, 210Markéta Černá publikováno: 27.12.2022 11:54 zobrazeno: 218x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus