WebArchiv - archiv českého webu

2. NEDĚLE PO ZJEVENÍ

Hospodin seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. Ti ať vzdají Hospodinu

chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. (Žalm 107, 20-21)

 První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

 Tužby pro dobu po Zjevení Páně :

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se

k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, tvůj Syn je světlem světa. Dej, ať se na nás odráží světlo

jeho slávy, abychom byli světlem naší zemi! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať

slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1, 1-9

Evangelium: Jan 1, 29-42

Verše k obětování: Žalm 66, 1.16

Verše k požehnání: Jan 1, 41.42

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať živeni tvým slovem a svátostmi se připravujeme na

splnění tvých zaslíbení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 43, 185, 188Markéta Černá publikováno: 11.01.2023 10:09 zobrazeno: 133x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus