WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Zjevení

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože

Hospodin vybuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.

(Žalm 102, 16-17)

První čtení z Písma: Izajáš 8, 23-9, 3 (9, 1-4)

Tužby pro dobu po Zjevení Páně

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se

k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, milostivě dej, ať odpovídáme na zavolání našeho Spasitele

a zvěstujeme všem lidem dobrou zprávu o spasení, aby se nad naší zemí zjevila sláva

jeho velikého díla! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1, 10-18

Evangelium: Matouš 4, 12-23

Verše k obětování: Žalm 118, 16-17

Verše k požehnání: Matouš 4, 19-20

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že mezi nás štědře rozděluješ své dary. Dopřej

nám, ať na sobě zakoušíme jejich účinnost! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho

Pána. Amen.

Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 192, 312Markéta Černá publikováno: 20.01.2023 09:23 zobrazeno: 48x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus