WebArchiv - archiv českého webu

Příspěvek CEC a COMECE k českému předsednictví Radě EU

Ekumenická delegace Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se 24. října 2022 setkala s velvyslankyní Editou Hrdou, stálou představitelkou ČR při EU, a dne 7. prosince 2022 s českým premiérem Petrem Fialou.

Ekumenická delegace Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se 24. října 2022 setkala s velvyslankyní Editou Hrdou, stálou představitelkou ČR při EU, a dne 7. prosince 2022 s českým premiérem Petrem Fialou.

 

Setkání s představiteli členské země předsedající Radě EU jsou součástí dlouholeté tradice podporované článkem 17 Smlouvy o fungování Evropské unie, který předpokládá otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi EU a církvemi a náboženskými společenstvími.

 

S velvyslankyní Editou Hrdou byly diskutovány například socioekonomické potíže, kterým čelí mnoho občanů EU v důsledku růstu cen energií a zvýšených životních nákladů. "Řešení tohoto problému - uvedla ekumenická delegace - by mělo být vytvořeno na evropské úrovni, se silným smyslem pro jednotu a odhodlání podporovat ty nejzranitelnější v sociálně-ekonomické struktuře." Delegace ocenila úsilí o evropskou soudržnost v obtížné době a povzbudila české předsednictví EU, aby i nadále usilovalo o udržení politické a společenské jednoty v celé Evropě v solidaritě se všemi, kdo trpí válkou na Ukrajině. Obě strany v dialogu zdůraznily cennou úlohu, kterou mohou církve sehrát v boji proti zneužívání náboženství a šíření dezinformací. CEC a COMECE zdůraznily potřebu "účinné solidarity zakotvené ve skutečně společném evropském přístupu plně respektujícím důstojnost každé lidské osoby". Setkání bylo rovněž příležitostí seznámit českou velvyslankyni s dokumentem „Europe as a task: rethink, rebuild, repower“, vyjadřující perspektivy a zájmy zástupců církví a doplňující tak program českého předsednictví EU. V úvodu se uvádí, že „společně zastupujeme přibližně 380 milionů občanů členských států EU a jsme pevně odhodláni dále rozvíjet evropský projekt na základě křesťanských ideálů spravedlnosti, míru a neporušenosti stvoření.“

 

Také během výměny názorů s premiérem Fialou vyjádřili zástupci církví vážné obavy o nejzranitelnější členy společnosti EU, kteří byli negativně zasaženi pandemií COVID-19 a nyní jsou v důsledku rostoucích životních nákladů vystaveni další socioekonomické zátěži a zvýšené míře chudoby. V této souvislosti delegace rovněž zdůraznila, že je důležité řešit současnou mimořádnou situaci zajištěním dostupné a cenově přijatelné energie a zároveň podporovat odpovědnou spotřebu a usilovat o dlouhodobý cíl udržitelného přechodu na zelenou energii. Dnešní realita spoluutvářená blízkou válkou dává politice rozšiřování EU nový impuls - v této souvislosti delegace připomněla, že je třeba, aby rozhodující činitelé věrohodně reagovali na evropské aspirace Ukrajiny. COMECE a CEC se spolu s místními církvemi rovněž vyslovily pro koordinovanou migrační a azylovou politiku EU založenou na ochraně důstojnosti každého člověka ve všech fázích cest, které migranti a uprchlíci podstupují.

 

19. 1. 2023, zdroj: https://www.ceceurope.org/Markéta Černá publikováno: 25.01.2023 02:07 zobrazeno: 39x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus