WebArchiv - archiv českého webu

Sympozium WCC o zajištění blahobytu a udržitelnosti planety

Na devátém sympoziu organizovaném Světovou radou církví (WCC) v Ekumenické kanceláři při OSN
v New Yorku dne 24. ledna 2023 účastníci zkoumali, jakou roli mohou hrát náboženské organizace ve
snaze o „zajištění blahobytu a udržitelnosti planety“. Ekumenická kancelář při OSN je prostředníkem mezi
WCC a OSN. Sympozia se účastnilo více než 600 lidí, hlavně zástupci FBOs (faith based organisations)
angažujících se v mezinárodních záležitostech. Vystoupili představitelé OSN, zástupci mezinárodních
náboženských organizací a další odborníci na změnu klimatu, odzbrojení a další související témata.
Moderátor ústředního výboru WCC, biskup Dr. Heinrich Bedford-Strohm, který na sympoziu vystoupil,
poznamenal, že náboženství zasahuje nejen hlavy, ale i srdce lidí. Dále řekl: „Proto jsou náboženská
společenství tak důležitá v otázkách jako je blahobyt lidí a udržitelnost planety, neboť obojí je spjato s
našimi postoji a životním stylem, a lze je úspěšně prosazovat pouze tehdy, pokud je politická změna
spojena se změnou srdce. Všichni, kteří jsme součástí náboženských komunit, chceme zajistit blahobyt
lidí a udržitelnost planety.“

Bedford-Strohm řekl, že je přesvědčen, že církve a náboženská společenství obecně jsou ideálními
hybateli globální občanské společnosti. „Věřící jsou hluboce zakořeněni v místních kongregacích a
zároveň žijí v globálním horizontu tím, že potvrzují svou víru v Boha, který stvořil nebe a zemi,“ řekl.
Zástupci OSN a vedoucí představitelé občanské společnosti upozornili na to, že věřící lidé jsou často
rozhodujícími aktéry v jednáních.
Ulrika Modéerová, asistentka generálního tajemníka OSN a ředitelka Úřadu pro vnější vztahy, hovořila o
tom, že „historicky se mnoho náboženských představitelů angažovalo v rozšíření životně důležitých
sociálních služeb pro místní komunity, zejména humanitární pomoc, zdravotnictví a vzdělávání. Ve
skutečnosti jsou v mnoha zemích dominantními aktéry občanské společnosti dodnes.“ Hovořila také o
genderové nerovnosti, která se prolíná s lidskou nejistotou.
V diskusi se také hovořilo o různých existenčních hrozbách pro bezpečnost lidstva a planety, mimo jiné o
hrozbě jaderných zbraní. O odzbrojení hovořil Sergio Duarte, brazilský velvyslanec ve výslužbě a bývalý
vysoký představitel OSN pro otázky odzbrojení. „Stalo se běžným označovat změnu klimatu a existenci
jaderných zbraní za dvě největší existenční hrozby pro lidský život a civilizaci na naší planetě,“ řekl.
„Víme, že vesmírné síly, které utvářejí naše klima, nemůžeme zcela ovládat, ale společnými silami
můžeme katastrofě zabránit. Odzbrojení naproti tomu zcela závisí na naší schopnosti shromáždit
potřebnou politickou vůli.“
Řečníci a účastníci se rovněž během sympozia zabývali rozvojem jednoty, solidarity, mezinárodní
spoluprací a globální koordinací činností, které jsou nezbytné k tomu, aby se lidská bezpečnost stala
skutečností.
Ředitel WCC pro mezinárodní záležitosti Peter Prove na závěr uvedl, že po devíti letech se sympozium
stalo pevnou součástí agendy zástupců mezinárodních církevních organizací, OSN a evropské ACT
Alliance (zastřešuje 12 humanitárních a rozvojových církevních agentur) a klíčovým fórem pro vyjádření a
rozvoj společných priorit v mezinárodní agendě. Mezi dalšími FBOs podílejícími se na organizaci byly
např. Islamic Relief, Religions for Peace, Seventh-Day Adventist Church, Soka Gakkai International,
United Religions Initiative a za OSN – Rozvojový program UN resp. agentura UN Task Force on Religion
and Sustainable Development.
27.1.2023, zdroj: https://www.oikoumene.org/ , https://actalliance.eu/about-us/Markéta Černá publikováno: 02.02.2023 10:43 zobrazeno: 83x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus