WebArchiv - archiv českého webu

Předání Bible národu – odkaz Blahoslava a Komenského

Na pomníku Jana Blahoslava v Přerově od umělce Františka Bílka nás upoutá na první pohled „kniha v rukou". Touto knihou  je Bible – Písmo svaté, které je středem celého pomníku. V tomto gestu předání Knihy knih je shrnut a obsažen celý zásadní a nadčasový odkaz Jednoty bratrské pro náš národ.

Jan Blahoslav (1523-1571) a Jan Amos Komenský (1592-1670), dva význační představitelé Jednoty bratrské, kteří žili každý v jiném dějinném čase, ale přesto je mnohé spojuje. Tím je i moravské město Přerov. Blahoslav se zde narodil, Komenský zde studoval i působil. Oba od dětství náleželi k Jednotě bratrské. Oba byli biskupové – pastýři této církve.

Oba se soustředili na Boží Slovo – Bibli. V tom navazovali na Jana Husa a husitskou reformaci, ve které má Jednota bratrská svůj duchovní a historický původ. Právě v husitství byla Bible důležitým pravidlem víry a byla překládána do češtiny. Jan Blahoslav biblické texty Nového zákona překládal z řečtiny do češtiny, tak aby Boží slovo měli věřící – členové Jednoty bratrské – ve srozumitelném jazyce. Komenský pro ně vytvořil Manuálník – příručku pro čtení a seznamování se s Biblí.

Oba byli kazatelé Slova. Blahoslav napsal spisy Ctnosti kazatelů a Vady kazatelů a Komenský příručku s názvem Zpráva o umění kazatelském.

Oba také převáděli biblické texty do textů písní. Blahoslav se věnoval kancionálům – zpěvníkům a Komenský vydal Amsterdamský kancionál.

Oba byli ovlivněni humanismem. Oba usilovali o vzdělanost a přitom zdůrazňovali, že ve výchově člověka od jeho dětství má mít právě důležitou roli Bible a její zvěst.

Komenského spisy jsou plné biblických citátů. Bez znalosti Bible těžko můžeme porozumět Komenského myšlení a snahám pedagogickým a všenápravným. Jeden z odkazů v jeho známém Šesteru ze spisu Kšaft umírající matky Jednoty bratrské je předání Bible svaté národu. Socha a postava Jana Blahoslava s Biblí v rukou na jeho přerovském pomníku nám může symbolicky připomínat i Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jak je vyjádřen právě v Šesteru. Blahoslav i Komenský jakoby zde splývali a sdělovali jako služebníci Božího slova shodné poselství, které předávají i nám.

 

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.02.2023 11:26 zobrazeno: 72x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus