WebArchiv - archiv českého webu

6. NEDĚLE PO ZJEVENÍ

Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít

a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. (Žalm 31, 3-4)

První čtení z Písma: Deuteronomium 30, 15-20

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se

k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty jsi posilou všech, kdo v tebe věří. Milostivě přijmi naše

modlitby, neboť jsme slabí a bez tebe nemůžeme činit nic dobrého. Svou milostí nám

pomáhej zachovávat tvá přikázání, abychom se ti líbili v myšlenkách i ve skutcích!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3, 1-9

Evangelium: Matouš 5, 21-37

Verše k obětování: Matouš 5, 23-24

Verše k požehnání: Žalm 119, 12-13

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás u svého stolu sytíš nebeskou radostí

a pokojem. Dej, ať neustále toužíme po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše

Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 48, 54, 182, 291, 295, 307Markéta Černá publikováno: 08.02.2023 12:38 zobrazeno: 172x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus