WebArchiv - archiv českého webu

2. NEDĚLE POSTNÍ (REMINISCERE)

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať

nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!(Žalm 25, 6.2b.22)

První čtení z Písma: Genesis 12, 1-4a

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se

k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, tvé milosrdenství je věčné! Buď milostiv ke všem, kdo sešli z tvých

cest, a přiveď je nazpět do náruče svého milovaného Syna. Svým svatým Duchem nás

osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 4, 1-5.13-17

Evangelium: Jan 3, 1-17

Verše k obětování: Žalm 119, 47-48

Verš k požehnání: Jan 3, 16

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, dej, abychom občerstveni tvými svátostmi tobě důstojně sloužili

příkladným životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 47, 235, 236, 306Markéta Černá publikováno: 28.02.2023 11:00 zobrazeno: 559x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus