WebArchiv - archiv českého webu

Veřejný prostor a teologie

06.02.2023

Ve dnech 6. – 8. února 2023 se v Bruselu sešlo 32 ekumenických zástupců členských církví Konference evropských církví (CEC) z celé Evropy, aby se zabývali úlohou církví a veřejnou teologií – tím, jak mohou programy CEC postavení církví v budoucnu posílit. Zazněly obavy, že se stále více ve veřejném diskurzu zmenšuje prostor pro náboženství. Účastníci byli zajedno, že posilování křesťanského hlasu v současných evropských společnostech je lepší provádět společně, což klade na CEC ještě větší zodpovědnost.

„Teologie a církev nemohou být neveřejné,“ řekl pastor Serge Fornerod, ředitel ekumenického odboru evangelické církve ve Švýcarsku, když se zabýval rolí církve ve veřejné teologii. Zdůraznil koučování, mediace a participační aspekty církví ve veřejném diskurzu.

Dr. Vincent Depaigne, koordinátor Evropské komise pro dialog s církvemi (čl. 17 Smlouvy o fungování EU), hovořil o historii, rámci a současných výzvách této smlouvy. Diskutovalo se rovněž o plánech iniciativy CEC Pathways to Peace (Cesty k míru).Markéta Černá publikováno: 13.03.2023 12:18 zobrazeno: 45x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus