WebArchiv - archiv českého webu

Zasedal církevní sněm i generální synoda

Generální synoda duchovních a 5. zasedání VIII. sněmu se konaly ve dnech 25. a 26. ledna 2008 v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích.

Hlavními body programu bylo přijetí stanoviska k návrhu „Zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi“ a změny v Ústavě Církve československé husitské, týkající se složení diecézního shromáždění a sněmu a způsobu vyhlašování církevních řádů a předpisů. Sněm přijal i prohlášení "Hledejte především království Boží a jeho spravedlnost", kde se mj. uvádí: „Cíle zasedání sledují programovou linii VIII. sněmu, zahájeného v r. 2000, podporovat v bohosloveckém myšlení a církevní praxi prvky, jež vedou duchovní a laiky, aby se oddaně přimkli k Duchu Kristovu a věrohodně hledali i zastávali jeho spravedlnost, kdekoli jsou v církvi i v národní společnosti postaveni. To se týká i stanoviska k návrhu připravovaného zákona o narovnání vztahů mezi státem a církvemi… Naše Církev československá husitská se ze zdrojů své zakladatelské tradice znovu otevřela spolupráci se státem, který je založen na demokratických a humanitních hodnotách, a to zejména v oblasti kulturní, sociální a výchovné…V návaznosti na předcházející jednání současná státní reprezentace připravila návrh zákona, jenž představuje zákonné řešení vztahu mezi státem a církvemi a zajišťuje jejich hospodářské zabezpečení. Podporujeme přijetí tohoto zákona a v tomto ohledu skončené sněmovní zasedání učinilo potřebná rozhodnutí.
Účastníci sněmu se modlí k Pánu církve za ekumenickou spolupráci, vzájemný respekt a toleranci, jež se v minulosti tak kladně projevily, i do budoucnosti. Naše země byla v dávné i ne příliš vzdálené minulosti poznamenána náboženskými spory. Neblahá nevraživost dala prostor kritice křesťanství i přispěla k praktickému ateismu. Účastníci sněmu se obracejí k vlastním členům a vyzývají k podpoře díla církve v Duchu a v pravdě. Nelze zapomenout, že k duchovnímu růstu je nutné vytvořit finanční základ pro vlastní hospodaření náboženských obcí i nové programy, odpovídající situaci; příspěvky a dary tvoří k tomu nemalý podíl. Účastníci sněmu na závěr v duchu naší liturgie prosí Boha o požehnání pro naše domovy, naši církev, drahou naši vlast i všechny lidi dobré vůle.“Helena Bastlová publikováno: 27.01.2008 02:45 zobrazeno: 5854x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus