WebArchiv - archiv českého webu

5. zasedání

26. 1. 2008

Bože a Otče náš,

jenž jsi jako odvěká nepomíjející láska

vstoupil ve svém Synu Ježíši Kristu do dějin našeho světa.

Ty jsi Pánem veškerého času. Vládneš nad ztrácející se minulostí,

neuchopitelnou přítomností i neprůhlednou budoucností.

Modlíme se za svou pozemskou vlast,

s níž nás spojují dávné i nedávné události, které si v tomto roce připomínáme.

Navzdory všem minulým neblahým událostem,

které poznamenaly život v naší zemi,

dáváš se nám poznávat jako milující Ochránce a Dárce trvalé naděje.

Děkujeme ti za všechny lidi,

kteří usilovali a usilují o tvé království a spravedlnost.

Děkujeme ti za církev,

která jako společenství vlády trpícího a oslaveného Krista

má zaslíbení věčného života.

Modlíme se za všechny křesťany ve světě i v naší zemi.

Prosíme za svou Církev československou husitskou, za náboženské obce.

Ať naše sbory jsou stále místem, kde zaznívá tvé slovo a modlitby, kde jsi

chválen zpěvem a hudbou a kde můžeme pociťovat tvou blízkost a přítomnost.

Prosíme tě o tvůj soucit s námi, se svým nevděčným a nevěrným lidem.

Dej, aby naše sbory byly domovem důvěry a upřímných vztahů. Pomoz nám

překonávat vše, co narušuje společenství Ducha Kristova a odporuje jeho lásce.

Ať hledáme především tvé království s důvěrou,

že vše potřebné nám pro toto naše poslání i náš pozemský život daruješ.

Prosíme tě za sněm.

Dej, ať naše jednání je otevřeno tvému vedení a naplňováno tvou moudrostí.

Prosíme o tvoji posilu k dobrému slovu i činu

a pomáhej nám ve všech nesnázích.

Ty jsi, Pane, naší nadějí!

Tobě náleží čest, úcta, velebení a věčná sláva,

Otče mocný Stvořiteli, Synu laskavý Vykupiteli a Duchu Oživiteli a Sjednotiteli,

Jedinému Bohu buď chvála nyní i stále.

Amen.Hana Rohlíčková publikováno: 29.01.2008 11:37 zobrazeno: 4359x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus