WebArchiv - archiv českého webu

Zvolen pražský biskup

V Husově sboru v Praze - Holešovicích se 16. února sešlo k volbě pražského biskupa mimořádné diecézní shromáždění. Podle novely Ústavy Církve československé husitské, přijaté na 5. zasedání VIII. sněmu, bylo pozváno 189 delegátů ze 108 náboženských obcí. Volebního shromáždění ze zúčastnilo 166 delegátů, zastoupeno bylo 89 náboženských obcí.

Ve vyhledávacím řízení získali potřebné kvorum (dvacetinu hlasů z vikariátních shromáždění) pro volbu tři kandidáti - farářka z Prahy - Michle Mgr. Eva Mikulecká, farář z Prahy - Vinohrad Mgr. Daniel Majer a ředitel úřadu pražské diecéze a ředitel Husova institutu teologických studií ThDr. David Tonzar, Th.D. V prvním kole nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu a do druhého kola postoupili dva kandidáti s největším počtem hlasů - Mgr. Daniel Majer a ThDr. David Tonzar, Th.D. Ve druhém kole získal ThDr. David Tonzar, Th.D. ze 161 odevzdaných hlasovacích lístků 84 hlasů a Mgr. Daniel Majer 74. Novým pražským biskupem byl tedy zvolen na období příštích sedmi let ThDr. David Tonzar, Th.D. Ordinace a instalace nového pražského biskupa se koná 1. března 2008 od 14 h v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

ThDr. David Tonzar se narodil 22. 5. 1972, vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1995 - 6 působil jako předseda Studentské komise Rady vysokých škol. Vysvěcen na kněze byl 8. 1. 1997. Působil jako asistent na HTF UK a v církevní administrativě. V roce 2005 se stal laureátem Ceny Jana Opletala.Helena Bastlová

Helena Bastlová publikováno: 16.02.2008 05:50 zobrazeno: 7649x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus