WebArchiv - archiv českého webu

Sněmovní modlitba

Bože a Otče náš,

 

jenž jsi jako odvěká nepomíjející láska

 

vstoupil ve svém Synu Ježíši Kristu do dějin našeho světa.

 

Ty jsi Pánem veškerého času. Vládneš nad ztrácející se minulostí,

 

neuchopitelnou přítomností i neprůhlednou budoucností.

 

Modlíme se za svou pozemskou vlast,

 

s níž nás spojují dávné i nedávné události, které si v tomto roce připomínáme.

 

Navzdory všem minulým neblahým událostem,

 

které poznamenaly život v naší zemi,

 

dáváš se nám poznávat jako milující Ochránce a Dárce trvalé naděje.

 

Děkujeme ti za všechny lidi,

 

kteří usilovali a usilují o tvé království a spravedlnost.

 

Děkujeme ti za církev,

 

která jako společenství vlády trpícího a oslaveného Krista

 

má zaslíbení věčného života.

 

Modlíme se za všechny křesťany ve světě i v naší zemi.

 

Prosíme za svou Církev československou husitskou, za náboženské obce.

 

Ať naše sbory jsou stále místem, kde zaznívá tvé slovo a modlitby, kde jsi

 

chválen zpěvem a hudbou a kde můžeme pociťovat tvou blízkost a přítomnost.

 

Prosíme tě o tvůj soucit s námi, se svým nevděčným a nevěrným lidem.

 

Dej, aby naše sbory byly domovem důvěry a upřímných vztahů. Pomoz nám

 

překonávat vše, co narušuje společenství Ducha Kristova a odporuje jeho lásce.

 

Ať hledáme především tvé království s důvěrou,

 

že vše potřebné nám pro toto naše poslání i náš pozemský život daruješ.

 

Prosíme tě za sněm.

 

Dej, ať naše jednání je otevřeno tvému vedení a naplňováno tvou moudrostí.

 

Prosíme o tvoji posilu k dobrému slovu i činu

 

a pomáhej nám ve všech nesnázích.

 

Ty jsi, Pane, naší nadějí!

 

Tobě náleží čest, úcta, velebení a věčná sláva,

 

Otče mocný Stvořiteli, Synu laskavý Vykupiteli a Duchu Oživiteli a Sjednotiteli,

 

Jedinému Bohu buď chvála nyní i stále.

 

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 19.02.2008 12:33 zobrazeno: 3652x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus