WebArchiv - archiv českého webu

Zdar nového rybolovu

Sestry a bratři, setkáváme se s Ježíšem, jak učí na břehu Genezaretského jezera. Lidé se k němu hrnuli s velikým zájmem a nadšením. Čteme, že se na něho doslova tlačili. Ale Ježíš si nikoho z těchto dychtivých lidí, kteří patřili k anonymnímu zástupu, nevybral. Lidské nadšení a povrchní horlivost v sobě skrývají nebezpečí. Když Ježíš začal hovořit o kříži, tito lidé snadno odpadli. Ježíš si vyvolil rybáře, kteří k zanícenému zástupu nepatřili.
Tito rybáři se tam ocitli vlastně náhodou. Připluli ve svých člunech ke břehu, na kterém Ježíš právě učil. Vystoupili z lodí, vypírali sítě a jen z povzdálí Ježíše slyšeli. Ale byla to opravdu jen náhoda? Vždyť zrovna Bible nám ukazuje, že události, které nám připadají nahodilé, jsou řízeny v posledu Boží prozřetelností. V knize Přísloví čteme: „Člověk uvažuje o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ (16,9). Bůh předem určil Šimona-Petra pro svou službu. Nebylo jistě náhodné, že vstoupil do jedné z lodí, která zrovna patřila Šimonovi. Kristus náhle vstoupil do života toho obyčejného galilejského rybáře. Petr směl zakusit velkou Boží milost a moc. A stejně tak může Kristus vstoupit do života každého z nás. Vstupuje do lodičky našeho života, která je tak křehká a vratká.
            V jaké situaci se setkává Šimon-Petr s Ježíšem? Petr zrovna zakusil, jak chutná neúspěch. Uvědomoval si, že jenom svými silami mnoho dokázat nemůže. Veškerá vynaložená námaha byla marná. Rybolov se nezdařil. Rybářské sítě i lodě byly prázdné. Říká: „Namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili.“ Dost možná, kdyby byl rybolov galilejských rybářů úspěšný, s Ježíšem by se minuli. Je to zvláštní, ale právě neúspěch nás Kristu přibližuje. Naproti tomu pocit úspěšnosti od Boha vzdaluje. Úspěšný člověk s vědomím, že je ten nejlepší,  žije v klamné sebejistotě. Je opřen o své schopnosti a spoléhá na své síly. Takový člověk si myslí, že jen v úspěšnosti za každou cenu je smysl života. Takto uvažující člověk je Kristu nepřístupný. Zakoušíme-li neúspěch, uvědomujeme si, že všechno není v naší moci. Musíme se zastavit. Stáváme se přístupnějšími pro Ježíšovo slovo. Hans Küng ve známé knize Být křesťanem vyjádřil myšlenku, že lidský život má smysl nejen v úspěchu, ale i v neúspěchu, nejen ve skvělých výkonech, ale i ve špatných výkonech (s. 230). Právě neúspěch přivedl rybáře Petra k tomu, aby přestal spoléhat jen na sebe. Naučil se důvěřovat Ježíšovi. V tu chvíli Kristus požehnal jeho námaze a nový rybolov byl zdařilý. Rybáři na další pokus zahrnuli tak veliké množství ryb, až se jim trhaly sítě. Naplnili lodě rybami tak, až se potápěly.
            Za celým příběhem se skrývá hlubší smysl. Upozorňují nás na to závěrečná slova: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ Církev vždy tomuto příběhu rozuměla jako obrazu misie. Rozhozenou sítí se myslí získávání lidí pro Ježíše Krista a jeho království (srov. Mt 13,47). Tento příběh má co říci i nám. Mluví do naší situace, v níž se nacházíme. Ohlížíme-li se zpět za svou službou v posledním čase, pak můžeme mít z mnohého radost, ale přesto nás provází pocit neúspěšných rybářů. Kolik lidí jsme oslovili? Kolik lidí jsme získali pro Kristovu věc? Lodě jsou někdy prázdné - ve smyslu prázdných chrámových lodí, prostor našich sborů.
Sítě vzájemných vztahů jsou potrhané. Místo toho, abychom je spravovali,  ještě více a více se trhají. Namáhali jsme se celou noc, ale mnoho jsme neulovili. Bůh dopustil, že naše výsledky nejsou takové jako třeba u jiných křesťanů-rybářů. Toto nás nemá vést k zatrpklosti. Nezáleží na vnější situaci ani na našem vnitřním pocitu a stavu, ale na Ježíšově slovu. Kristus říká: „Vyjeďte znovu! Nevzdávejte to!“Jestliže spolehneme na jeho slovo, pak i náš rybolov bude zdařilý. Záměrně neužívám slovo úspěšný, nýbrž zdařilý. Úspěch v sobě obsahuje slovo spěch, udýchanost, uspěchanost. Naproti tomu slovo zdařilý obsahuje dar. Znamená to, že se podaří něco, co není jen výsledkem našich schopností, ale co je darováno, je to darem Božím, darem Kristovým. Ať dokážeme i my spolehnout na Kristovo slovo „zajeďte na hlubinu“ a naši službu bude provázet zdar. Amen.

 Tomáš Butta

Administrátor publikováno: 14.02.2007 01:43 zobrazeno: 4735x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus