WebArchiv - archiv českého webu

Meditace s připomenutím trpících pro spravedlnost

„Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Za prolitou krev k odpovědnosti volá,

pamatuje na ni,

na úpění ponížených nezapomněl.“

                                                               Ž 9,10.13

 

Bože, který jsi spravedlivý soudce světa, národů i každého lidského života. Jak snadno my lidé podlehneme klamným slibům falešných mesiášů, kdy ve snaze o spravedlivější řád nastupuje nespravedlnost nová a projevuje se v jiné, často horší podobě. To poznávali a zakoušeli mnozí pronásledovaní a postižení v čase politického zřízení po únoru roku 1948.

Doznáváme v pokoře selhávání své církve a všech těch, kteří vyjadřovali veřejně souhlas s mocí dopouštějící se bezpráví. My, kteří jsme nebyli vystaveni takovým tlakům, nechceme je soudit, neboť soud i milost patří jen tobě, Bože.

S vděčností děkujeme za členy husitské církve, kteří statečně projevovali svůj názor podle svého svědomí v době, kdy bylo jednodušší splynout s mlčícím a lhostejným davem. Jejich život a úděl jsou pro nás poznáním obtížnosti lidského rozhodování mezi dobrem a zlem. Tohoto zápasu nejsme ani my zproštěni. Myslíme na jejich životní příběhy, na jejich bolest a bezmocnost. V jejich případě odkaz Husovy statečnosti nebyl jen prázdným gestem a laciným slovem pro slavnostní příležitosti, ale osobním postojem spojeným se strádáním a utrpením.

Děkujeme ti za všechny křesťany a všechny lidi v naší vlasti trpící v minulosti pro spravedlnost. Myslíme na ně v modlitbě povzbuzeni slovem Ježíše Krista: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské (Mt 5,10).

Bože, tvůj Syn přijal a nesl úděl našeho lidství. Zakusil zradu, nespravedlivé obvinění, fyzické mučení, věznění, šikanování, ponižování, veřejné zesměšňování, odsouzení proti právu, které má chránit nevinné. Přijal kříž, který je znamením utrpení a smrti nevinného člověka, a ve víře poznáním Boží moci pro naši spásu (1 K 1,18). Děkujeme ti, že jsi vzkříšením a oslavením svého Syna pozvedl a povýšil naše lidství k sobě. V něm nám dáváš stálou naději na nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá tvá spravedlnost (2 Pt 3,13). Amen.Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 24.02.2008 09:34 zobrazeno: 3573x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus