WebArchiv - archiv českého webu

Přehled dění ve světové ekumeně z pera slovenských autorů

Po malé odmlce se nám opět dostává přehledu zpráv ze světové ekumenické scény.

Zasadnutie Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví

V dňoch 13. – 20. februára sa v Ekumenickom centre v Ženeve stretol na svojom pravidelnom zasadnutí Centrálny výbor Svetovej rady cirkví. Centrálny výbor je hlavným rozhodovacím orgánom rady medzi jej valnými zhromaždeniami. Stretáva sa raz za jeden a pol roka. Zasadnutie v Ženeve, ktoré sa dnes skončilo, bolo druhým stretnutím výboru v novom zložení. Členovia výboru boli zvolení vo februári 2006 na 9.Valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví v Porto Alegre v Brazílii. Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na september 2009.

            Oslavy 60. výročia založenia SRC

Ženeva, 8. februára 2008 – ENI

Stretnutie Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví bolo zároveň príležitosťou osláviť 60.výročie vzniku tohto najväčšieho svetového ekumenického zoskupenia cirkví. Svetová rada cirkví bola založená na prvom Valnom zhromaždení v Amsterdame 23.augusta 1948. Na zhromaždení sa vtedy stretli delegáti 147 cirkví zo 44 krajín. Dnes sa počet členských cirkví viac ako zdvojnásobil. Jeden zo spôsobov oslavy výročia bolo pripomínanie si a vďaka za činnosť rady a jej úspechy, ako aj reflektovanie nad menej radostnými momentami, počas každodenných ranných modlitieb. Každé ráno sa nieslo v znamení jedného z Valných zhromaždení v histórii Svetovej rady. V nedeľu 17. februára vyvrcholili oslavy slávnostnou ekumenickou bohoslužbou v Katedrále Svätého Petra. Na bohoslužbe kázal Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I., duchovný vodca pravoslávnych kresťanov.

            Kľúčové príhovory ..

Ženeva, 14. februára 2008 – ENI

V prvý deň zasadnutia Centrálneho výboru oslovil zhromaždenie moderátor výboru reverend Walter Altmann, evanjelický kňaz z Brazílie. V príhovore povzbudil prítomných, že najväčšie svetové zoskupenie kresťanských cirkví musí vytrvať v úsilí o jednotu kresťanov napriek výzvam a mienkam, že ekumenické hnutie sa stáva bezvýznamným či dokonca umierajúcim. „Jednota kresťanov je darom od Boha", povedal Altmann. Prijať tento dar a odpovedať naň „v spoločenstve bratov a sestier v jednej cirkvi" je prvoradým cieľom Svetovej rady cirkví. 

Dnešné ekumenické hnutie musí čeliť mnohým otázkam. Kritizujú ho, že „existuje príliš veľa dokumentov a málo činnosti". Ďalší kladú otázky, „či sú cirkvi naozaj ochotné prekročiť inštitucionálne hranice". „Keď sa v duchu kajúcnosti obzrieme späť do histórie ekumenického úsilia, musíme uznať, že napriek jasne pozorovateľným pokrokom v ekumenickom hnutí, sme taktiež znovu a znovu zlyhávali, aspoň čo sa týka rozpoznávania cesty, ktorou nás chce Duch Svätý viesť. .. Naša odpoveď však nesmie byť vzdať sa. To by bola zrada nášho povolania. ... Ekumenické hnutie najviac zo všetkého potrebuje tých, čo sú schopní vytrvať."

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vo svojej podrobnej správe Centrálnemu výboru rady v druhý deň zasadania povedal: „Svetová rada cirkví bude pokračovať vo svojej funkcii privilegovaného nástroja širšieho ekumenického hnutia, ak prejaví otvorenosť voči zmenám. .. je potrebné prehĺbiť spoločenstvo medzi súčasnými členskými cirkvami rady a zároveň sa snažiť rozširovať ekumenické hnutie." Za tri najzákladnejšie charakteristiky Svetovej rady cirkví označil Kobia úsilie o jednotu, spoločné svedectvo a službu.

Ďalšie témy rokovania: Medzinárodná ekumenická mierová konferencia, rozšírené valné zhromaždenie, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ženeva, 15. februára 2008 – ENI

Centrálny výbor na svojom zasadnutí rozhodol, že Medzinárodná ekumenická mierová konferencia v roku 2011 sa uskutoční v Kingstone na Jamajke. Pripravovaná konferencia bude zavŕšením Dekády za prekonanie násilia. 

Zástupcovia cirkví zídení v Ženeve ďalej rokovali o predstave rozšíreného Valného zhromaždenia. Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v roku 2013, by bolo otvorené aj pre cirkvi, ktoré nie sú členmi Svetovej rady. V súčasnosti Svetová rada cirkví reprezentuje okolo 25% kresťanov vo svete. Na preskúmanie možností rozšíreného valného zhromaždenia bude vytvorený špeciálny výbor. 

Zasadnutie si taktiež pripomenulo sté výročie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Oslávilo ho na rokovaní v stredu poobede niekoľkými svedectvami. Hae-Sun Jung z Kórejskej Metodistickej cirkvi predstavila perspektívy Týždňa modlitieb pre budúci rok.

SRC prijala do svojich radov dve nové členské cirkvi

Ženeva, 13. februára 2008 – ENI

Svetová rada cirkví uvítala vo svojich radoch dve nové členské cirkvi. Počet členských cirkví rady tak stúpol na 349. Reprezentujú vyše 560 miliónov kresťanov vo viac ako 111 krajinách. Dve nové členské cirkvi, ktoré boli prijaté za plných členov v stredu 13. februára počas zasadnutia Centrálneho výboru rady, sú z opačných koncov zemegule. Laoská Evanjelická cirkev je prvým členom Svetovej rady cirkví z Laosu. Vznikla ako výsledok práce misionárov na konci 19. storočia, formálne bola založená v roku 1956. Má asi 100 000 členov v 300 cirkevných zboroch a je najväčšou denomináciou v krajine. Nezávislá Presbyteriánska cirkev Brazílie je ďalším novým členom ekumenického zoskupenia cirkví. Vznikla v roku 1903. Tvorí ju okolo 95 000 veriacich v 500 cirkevných zboroch.

Nový arcibiskup Gréckej pravoslávnej cirkvi

Sofia, 7. februára 2008 – ENI

Svätá Synoda Gréckej Pravoslávnej cirkvi zvolila na svojom zasadnutí 7. februára metropolitu Téb Hieronyma za svoju novú hlavu. Hieronymos bol zvolený v druhom kole hlasovania a získal 45 hlasov spomedzi 74 prítomných metropolitných biskupov. Informovali o tom miestne tlačové agentúry a Grécka štátna televízia. 70-ročný metropolita sa tak stal novým Arcibiskupom Atén a celého Grécka. Vo funkcii nahradí Arcibiskupa Christodoula, ktorý 28. januára umrel na rakovinu. Ešte pred zvolením hovorili cirkevní pozorovatelia, že metropolita Hieronymos má dobré vzťahy s Ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., ktorého sídlo sa nachádza v Turecku v antickom Konštantínopole, dnešnom Istanbule. Ekumenický patriarcha je vnímaný ako duchovný vodca pravoslávnych kresťanov vo svete.

V blahoprajnom liste vyjadril reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, radostnú nádej na pokračovanie „úzkej spolupráce s autocefálnou Pravoslávnou cirkvou Grécka v službe kresťanskej jednote". „Veríme, že pod Vašim osvieteným vedením bude Cirkev Grécka pokračovať v aktívnom podieľaní sa na živote a svedectve celej Pravoslávnej rodiny, ako aj v ekumenickom hnutí. Veríme, že sa týmto spôsobom budete štedro deliť so svojim teologickým, duchovným, ľudským a materiálnym bohatstvom so sestrami a bratmi v Kristu", napísal 8.februára v liste reverend Kobia.

Ekumenickí humanitárni a mieroví pracovníci sa snažia zmierňovať utrpenie obyvateľov v Gaze

Jeruzalem, 12. februára 2008 – ENI

Cirkevní a humanitárni pracovníci varujú, že situácia v Gaze sa zhoršuje. K citeľnému zhoršovaniu dochádza vďaka pokračujúcim stretnutiam medzi Palestínčanmi a Izraelcami viac ako tri týždne po tom, čo Izrael odpojil dodávku elektriny do Gazy ako odpoveď na odpálenie palestínskych striel na Izrael. „Toto je veľmi vážna humanitárna kríza", povedala Valentina Maggiulli, miestna koordinátorka programu ekumenického sprevádzania v Jeruzaleme. „Nie sú zásoby základných potrieb a je veľmi zima. Ľudia prežívajú skutočné utrpenie. Mnohí sú bez elektriny", doplnila Jeruzalemská koordinátorka. „Program Ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli" je pridruženým programom Svetovej rady cirkví. Zameriava sa na podporovanie miestnych a medzinárodných úsilí ukončiť izraelskú okupáciu a nájsť spravodlivé mierové riešenie Izraelsko-Palestínskeho konfliktu, ktoré by bolo založené na medzinárodnom práve a rezolúciách OSN.

V Malajzii zabavili žene Biblie

Singapur, 5. februára 2008 – ENI

Colné úrady v Malajzii zabavili kresťanskej žene 32 Biblií v angličtine. Žena ich niesla do krajiny pre skupinu Biblického štúdia. Udalosť podnietila búrlivé protesty kresťanov v tejto krajine, kde sa prevažná väčšina obyvateľov hlási k Islamu. „Rada cirkví je zhrozená nad tým, že sa takéto veci dejú; a že sa dejú tak často a beztrestne", povedal reverend Hermen Shastri, generálny tajomník Malajzijskej rady cirkví. „Chceme kategoricky predniesť, že Biblia je pre kresťanov Svätým Písmom. Žiadna autorita na Zemi nesmie odopierať kresťanom právo vlastniť, čítať a cestovať so svojou Bibliou.", povedal reverend Shastri.Kateřina Děkanovská publikováno: 25.02.2008 12:47 zobrazeno: 2983x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus