WebArchiv - archiv českého webu

Týden modliteb za jednotu křesťanů v reflexi slovenské Ekumenické rady církví

Slovenská Ekumenická rada církví opět uveřejnila přehled zpráv z ekumeny. Tentokrát na jediné téma: Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov oslavuje tento rok storočnicu

Ženeva, 14. januára 2008 – ENI

18. až 25. januára, medzi sviatkami apoštolov Petra a Pavla, prebiehal po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok to bolo už po stý raz, čo sa kresťania z rozličných cirkví počas ôsmich dní modlili za jednotu. V januári roku 1908 v týchto istých dňoch reverend Paul Wattson a sestra Lurana White po prvýkrát oslavovali oktávu modlitieb za jednotu. Prvý Týždeň modlitieb sa odohral v Graymoore v New Yorku. Obidvaja iniciátori patrili k Episkopálnej cirkvi a neskôr založili malú náboženskú komunitu v tradícii Františkánov, ktorá odvtedy nesie názov „Spoločnosť zadosťučinenia". 

Po 2. Vatikánskom koncile, v roku 1966 začali spoločne pripravovať materiály pre Týždeň modlitieb Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a vtedajší Sekretariát, dnešná Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.  V roku 1975 pre Týždeň modlitieb za jednotu prvýkrát použili materiál založený na texte, ktorý pripravila miestna ekumenická skupina.  Témou tohtoročného Týždňa bola výzva apoštola Pavla z Prvého listu Tesaloničanom "Neprestajne sa modlite!". Materiály na tento Týždeň modlitieb pripravili cirkvi v USA, odkiaľ prvé impulzy k modlitbe za jednotu kresťanov vyšli.

Otvorenie Týždňa modlitieb

Rím, 18. januára 2008

Prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov otvorila v Ríme ekumenická bohoslužba v Kaplnke Svätej Brigity. Bohoslužbu viedol kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na bohoslužbe kázal evanjelický arcibiskup Turku Kari Mäkinen z Fínska. Arcibiskup Mäkinen prišiel do Ríma so zmiešanou evanjelicko – rímskokatolíckou skupinou pútnikov. Skupine pútnikov sa na osobnej audiencii prihovoril pápež Benedikt XVI. V prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu vyzdvihol ovocie evanjelicko-katolíckeho dialógu vo Fínsku a Švédsku a zdôraznil, že modlitba je „kráľovskou bránou" ekumenizmu.

Ekumenické udalosti v Ríme počas Týždňa modlitieb

Rím, 27. januára 2008

Počas ôsmich dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Ríme konalo nespočetné množstvo ekumenických podujatí, formálnych i neformálnych, modlitieb, bohoslužieb, prednášok a iných stretnutí. Každý deň boli na programe minimálne dve oficiálne podujatia. V nedeľu bol ich počet omnoho vyšší. V evanjelickom Kostole Krista sa v nedeľu 20. januára konali spoločné bohoslužby s farnosťou Kostola Svätej Márie anjelskej a nemeckým a maďarským katolíckym kolégiom študentov. V pondelok sa v katolíckom kostole Caravita konali bohoslužby podľa Metodistickej tradície. Katolícki, anglikánski, metodistickí a evanjelickí veriaci sa v nich spoločne zaviazali k úplnému odovzdaniu sa službe Bohu a plneniu Jeho vôle. V nedeľu 27. januára ukončili kresťania v Ríme Týždeň modlitieb ekumenickou bohoslužbou opätovne v evanjelickom kostole Krista. Na bohoslužbe, ktorú zorganizovalo združenie „Kresťanské cirkvi spolu v Ríme" kázal anglikánsky arcibiskup Yorku John Sentanu.

Udelenie ceny za úsilie v budovaní jednoty

Rím, 21. januára 2008 – ENI

Vo štvrtok 24. januára udelili v Centre pre jednotu v Ríme cenu Paula Wattsona za úsilie v budovaní kresťanskej jednoty. Ocenenie udeľuje Spoločnosť Františkánskych bratov zadosťučinenia. Laureátmi ceny sa stali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Už 40 rokov tieto dve telesá každoročne spoločne pripravujú materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cena Paula Wattsona je pomenovaná po iniciátorovi Týždňa modlitieb. Paul Wattson prvýkrát pozval k modlitbám za jednotu v januári 1908. Za Komisiu pre vieru a poriadok prevzali cenu súčasný predseda Komisie reverend John Gibaut a dvaja jeho predchodcovia Tom Best a Günter Gassmann. Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov pri preberaní ceny zastupoval jej predseda Kardinál Walter Kasper. Kardinál Kasper po prebratí ocenenia predniesol v Centre pre jednotu prednášku o Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, jeho histórii a ovocí. Stretnutie, ktoré pripravilo Centrum pre jednotu spoločne s Laickým centrom v Ríme, zavŕšila spoločná ekumenická pobožnosť. Kázal na nej reverend Gibaut, nový predseda Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Spoločná pracovná skupina SRC a RKC sa stretla v Ríme počas Týždňa modlitieb za jednotu

Rím, 25. januára 2008 – ENI

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v dňoch 20. – 27. januára v Ríme stretla Spoločná pracovná skupina Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi. Spoločná pracovná skupina je nástrojom, ktorý monitoruje a napomáha spoluprácu medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a Svetovou radou cirkví. Svetová rada cirkví v tomto procese reprezentuje spoločenstvo 347 pravoslávnych a protestantských cirkví všetkých svetových kontinentov.  V piatok doobeda skupinu na čele s reverendom Samuelom Kobiom, generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, prijal na osobnej audiencii pápež Benedikt XVI.  Samuel Kobia sa pri príležitosti svojej návštevy v Ríme stretol takisto s predstaviteľmi členských cirkví Svetovej rady a zástupcami Federácie Protestantských cirkví v Taliansku. V interview pre vatikánsky denník Osservatore Romano vyjadril Kobia nádej, že v polovici 21. storočia dosiahnu kresťania takú mieru zjednotenia, že budú môcť spoločne pristupovať k Večeri Pánovej.

Benedikt XVI. a Samuel Kobia ukončili v Ríme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov spoločnou modlitbou

Rím, 25. januára 2008 – ENI

Po prvýkrát v histórii sa generálny tajomník Svetovej rady cirkví zúčastnil v Ríme spoločne s pápežom na bohoslužbe na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Týmto gestom si pripomenuli sté výročie modlitebnej iniciatívy. „Chcel by som Vás uistiť o našom záväzku pokračovať spolupráci medzi nami najlepším možným spôsobom", povedal Samuel Kobia na bohoslužbe 25. januára v Bazilike Svätého Pavla za hradbami. Kobia ďalej zdôraznil dôležitosť „cirkvi, ktorá je jedna; zjednotená vo svojom svedectve" svetu poznačenému násilím a nejednotnosťou. Pápež Benedikt XVI. v homílii na vešpernej bohoslužbe povedal: „Loďka ekumenizmu by nikdy nedokázala vyplávať z prístavu, keby ju nebol dal do pohybu široký prúd modlitieb a nepoháňalo ju vanutie Svätého Ducha."

Oslavy Týždňa modlitieb za jednotu v Ženeve

Ženeva, 21. januára 2008 – ENI

V Ženeve, označovanej aj ako Protestantský Rím, sa centrálne udalosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konali v nedeľu 20.januára. Zdôraznili význam modlitby za jednotu v situáciách konfliktu a utrpenia.  Skoro poobede sa otvorili dvere Ekumenického centra, v ktorom sídli množstvo svetových i európskych ekumenických a kresťanských organizácií a spoločenstiev. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu, ktorú pripravilo Združenie cirkví a kresťanských spoločenstiev Ženevy. Výstava predstavila ekumenické aktivity v tomto meste Jána Kalvína. Po otvorení výstavy nasledovala diskusia okolo okrúhleho stola na tému „Modlitba za jednotu kresťanov v situáciách konfliktu a utrpenia". Sestra Sheila Flynn z dominikánskej rehole, ktorá pochádza pôvodne z Írska, hovorila o svojich skúsenostiach s prácou s ľuďmi zasiahnutými AIDS v Južnej Afrike.

Slávnosť zavŕšila ekumenická bohoslužba v kaplnke Ekumenického centra s účasťou viacerých významných kresťanských osobností. Medzi nimi boli napríklad, generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia a ctihodný Collin Williams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví.

Kresťanské mládežnícke hnutia volajú po väčšom úsilí o jednotu

Ženeva, 24. januára 2008 – ENI

Medzinárodné mládežnícke hnutia a organizácie zo všetkých hlavných kresťanských tradícií vyzvali k intenzívnejšiemu úsiliu o zjednotenie kresťanov. Vyjadrili to v spoločnom vyhlásení 23.januára pri príležitosti 100. výročia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Vyhlásenie adresovali vedúcim predstaviteľom Rímsko-katolíckej cirkvi, Svetovej rady cirkví, svetových spoločenstiev rozličných kresťanských cirkví a regionálnych ekumenických rád a organizácií. Vo vyhlásení vyjadrili smútok nad skutočnosťou, že sa zatiaľ nemôžeme spolu zísť pri Večeri Pánovej: „Mnohí z nás pociťujú bolesť, že nemôžeme spoločne sláviť Eucharistiu a byť zjednotení pri Stole Pánovom." Mladí žiadajú kresťanov a vedúcich predstaviteľov cirkví, aby zapojili do ekumenických dialógov viac mladých ľudí. Zároveň sa zaväzujú k „zvyšovaniu vedomia dôležitosti jednoty kresťanov medzi mladými ľuďmi".

Zo zdrojov agentúry  ENI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 06.03.2008 03:27 zobrazeno: 2964x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus