WebArchiv - archiv českého webu

Nejnovější zprávy ze světové ekumeny

Slovenští zpravodajové již doplnili soubor zpráv z přelomu roku a nyní nabízí čerstvé zprávy.

Počet protestantov v Amerike klesá

New York, 19. a 28. februára 2008 – ENI

Podľa najnovšej štúdie náboženského zloženia v USA sa protestanti v Spojených štátoch čoskoro môžu stať menšinou. USA boli dlhodobo vnímané ako prevažne protestantská krajina. Štúdia Washingtonského Fóra pre náboženstvo a verejný život ukazuje, že protestanti v súčasnosti tvoria okolo 51% populácie. Je to radikálny pokles oproti údajom z 80-tych rokov, kedy sa dve tretiny národa hlásili k protestantizmu. „Protestantov navyše charakterizuje značná vnútorná rozmanitosť a rozdrobenosť. Medzi protestantské cirkvi spadá stovka rôznych denominácií", hovorí štúdia v zhrnutí. Štúdia tiež odhalila, že okolo 44% dospelých Američanov zmenilo v živote svoju náboženskú príslušnosť. Niektorí sa obrátili na iné náboženstvo, ďalší prestúpili do inej kresťanskej cirkvi a niektorí sa viac nehlásia k žiadnej viere.  Podľa údajov, ktoré zhromažďuje Národná rada cirkví v USA, spomedzi 25 najväčších denominácií v krajine zaznamenali za minulý rok najväčší percentuálny nárast členstva Svedkovia Jehovovi. Najviac poklesol počet členov Episkopálnej cirkvi USA.

Dánske denníky opätovne zverejnili karikatúry proroka Mohameda

New York, 25. februára 2008 – ENI

17 dánskych novín 13. februára nanovo zverejnilo karikatúry proroka Mohameda, ktoré spôsobili začiatkom roku 2006 nepokoje a násilné protesty po celom svete. Americký inštitút pre náboženstvo a verejnú politiku odsúdil toto počínanie.  V reakcii na uverejnenie karikatúr zapálili 25. februára demonštranti v Jordánskom hlavnom meste Ammán pred veľvyslanectvom Dánska dánske vlajky. Deň predtým sa na protest vyhrážal sudánsky prezident Omar al-Bashir vykázaním dánskych organizácií z krajiny a bojkotovaním dánskych produktov.  Predstavitelia 17 dánskych denníkov trvali na tom, že ich rozhodnutie opätovne publikovať karikatúry bolo prejavom oddanosti slobode vyjadrovania. Rozhodnutie nasledovalo po tom, ako policajné autority odhalili spiknutie, ktoré údajne plánovalo vraždu autora satirických kresieb.

Vodcovia reformovaných cirkví vyzývajú Ameriku k ukončeniu embarga voči Kube

Ženeva, 29. februára – ENI/WARC

Vodcovia protestantských cirkví Karibiku a Severnej Ameriky vyzvali Spojené štáty, aby zrušili ekonomické embargo voči Kube v záujme spravodlivosti a korektných vzťahov. Výzvu vydala regionálna rada Svetového Reformovaného zväzu na svojom stretnutí v Georgetown v Guyane.  Spojené štáty Americké vyhlásili pred nedávnom, že voľba prezidenta Raula Castra nepovedie k skorému ukončeniu embarga.  Regionálna rada Reformovaného zväzu označila embargo za „násilný akt voči obyvateľom Kuby a vylúčenie, ktoré ožobračuje a spôsobuje vážne utrpenie ženám, mužom a deťom."  Regionálna rada Karibiku a Severnej Ameriky sa stretla 25. – 28. februára. Témou stretnutia bolo „Polámať reťaze".  „Toto zhromaždenie je novým začiatkom pre Karibsko-Severoamerickú regionálnu radu", povedal reverend Clifton Kirkpatrick, prezident Svetového reformovaného zväzu, ktorý je zároveň najvyšším predstaviteľom Presbyteriánskej cirkvi v USA.  Svetový Reformovaný zväz to oznámil vo vyhlásení, ktoré vydalo ústredie zväzu v Ženeve 29. februára.

Generálny tajomník a programoví tajomníci Latinsko-americkej rady cirkví sa vzdali funkcií

Ženeva, 27. februára a 3. marca 2008 – ENI

Latinsko-americká rada cirkví oznámila, že jej generálny tajomník a 6 ďalších pracovníkov odstúpilo z funkcií. Rezignáciu ohlásili na stretnutí správnej rady, ktoré sa konalo v Paname. „Sme smutní z odstúpenia generálneho tajomníka Israela Batistu a ďalších regionálnych a programových tajomníkov", vyslovila sa v liste po stretnutí správna rada. Oznámenie prekvapilo pozorovateľov cirkevného diania v Južnej Amerike. Správna rada nezverejnila žiadne dôvody rezignácie.

Podľa pozorovateľov odstúpenie môže odrážať nezhody ohľadom smerovania tohto najväčšieho ekumenického zoskupenia cirkví v regióne. Na stretnutí v Paname mala správna rada zhodnotiť trojročný plán organizácie.

Rada cirkví Latinskej Ameriky zhromažďuje 140 prevažne protestantských cirkví kontinentu. Ústredie má v Quito v Ekvádore.

Austrálske cirkvi vyzývajú k novej politike vo vzťahu k domorodcom

Canberra, 19. februára 2008 – ENI

Vedúci predstavitelia Austrálskych cirkví ocenili vyhlásenie federálnej vlády, ktorým sa ospravedlnila pôvodným obyvateľom za nešetrné zaobchádzanie v minulosti. Vláda takisto vyzvala k praktickým krokom voči znevýhodnenému postaveniu domorodcov. Premiér oslovil takzvané „ukradnuté generácie". Sú to generácie domorodých obyvateľov, ktorí boli vytrhnutí zo svojich pôvodných rodín so zámerom asimilácie. Táto prax sa používala až do začiatku 70-tych rokov minulého storočia.

V Anglicku budujú „dom viery" – obrovské centrum pre rozličné náboženstvá

Canterbury, 26. februára 2008 - ENI

V južnom Anglicku v Guildforde budujú centrum pre rozličné náboženstvá za 6,5 milióna Britských libier (= viac ako štvrť miliardy Slovenských korún). Centrum bude mať samostatné bohoslužobné priestory pre kresťanov, židov, moslimov, sikhov a spoločný priestor pre budhistov a hinduistov. Podľa Lesleyho Scordellisa, hlavného fundraisera projektu, je centrum prvé svojho druhu. „Židovská časť bude mať exkluzívnu kóšer kuchyňu a oddelenie pre moslimov bude vybavené pre obrady ceremoniálneho očisťovania. Budova je navrhnutá tak, aby umocňovala dojem, že tí, ktorí sa sem prídu modliť, sú v jednej budove, v ktorej ide o vieru.", povedal pre britský denník „The Times" Lesley Scordellis.

Ekumenický dialóg protestantských a pravoslávnych cirkví v Európe

Bern, 21. februára 2008 – CPCE

Spoločenstvo Protestantských cirkví v Európe publikuje v týchto dňoch výsledky prvej fázy ekumenického dialógu s európskymi pravoslávnymi cirkvami. Európske protestantské cirkvi takzvaného Leuenbergského spoločenstva a pravoslávne cirkvi, ktoré sú členmi Konferencie Európskych cirkví, začali spoločný dialóg v roku 2002. Nová publikácia obsahuje dokumenty konferencie s témou „Pravoslávna ekleziológia", ktorá sa konala v roku 2004 vo Wittenbergu, a stretnutia v Istanbule v roku 2006, ktoré sa venovalo otázke jednoty cirkvi, zvlášť v súvislosti s krstnou liturgiou a učením o krste.

Publikácia okrem iného obsahuje kritické ohodnotenie Leuenbergskej zmluvy pravoslávnym metropolitom Gennadiom zo Sassimy.  V priebehu konzultácií si obe strany uvedomili, že chápu pojem „svätosť" cirkvi rozličným spôsobom. Protestantské vnímanie, že cirkev možno označiť pojmom „hriešna" je pre pravoslávnych neprípustné.  „Spoločné pojmy majú v rôznych cirkvách často rozličný obsah a sú interpretované rozličnými spôsobmi. Je dôležité, aby sme si vyjasnili nedorozumenia, ktoré takto vznikajú.", povedal profesor Michael Beintker, vedúci protestantskej delegácie a spolupredseda teologickej skupiny v procese dialógu.

Profesor Beintker zhodnotil prvú fázu dialógov ako úspešnú. „Priblížili sme sa v otázke chápania krstu. Budeme v tejto otázke ďalej pokračovať. Sme na ceste k vzájomnému uznaniu krstu." Európski protestanti a pravoslávni sa stretnú k ďalšiemu kolu dialógov na jeseň tohto roku.

Katolícka cirkev v Indii posilňuje úlohu žien

Bangalore, 28. februára 2008 – ENI

Národné zhromaždenie Rímsko-katolíckych biskupov Indie oznámilo, že pripravuje kroky k posilneniu roly žien v cirkvi a spoločnosti. Zhromaždenie rozhodlo, že minimálne 35% miest v diecéznych a farských radách uvoľní pre ženy. Biskupi ďalej schválili menovanie žien do pozícií profesoriek a duchovných poradkýň na teologických školách. Je to nezanedbateľný úspech, lebo do dnešného dňa na katolíckych školách, na ktorých sa vyučuje teológia, dominujú kňazi a teda prevláda mužské zastúpenie.

Zo zdrojov agentúr  ENI, WARC a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 06.03.2008 03:29 zobrazeno: 3010x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus