WebArchiv - archiv českého webu

Události ve světě

Přehled nejdůležitějších událostí minulých dvou týdnů.

Ekuména vo svete 12/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 19. marca 2008 o 19:20

Konferencia o medzinárodných ekumenických dialógoch

Breklum, Nemecko, 15. marca 2008

„Vízia jednoty v dnešnej dobe" bola hlavnou témou Konferencie bilaterálnych dialógov, ktorá sa konala minulý týždeň na severe Nemecka. Konferenciu zorganizovala už po 9. krát Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Naposledy sa takáto konferencia konala v roku 2001, vtedy pod názvom Fórum bilaterálnych dialógov. Na konferencii sa stretlo 20 zástupcov rozličných cirkví a svetových cirkevných spoločenstiev, ktoré sú na medzinárodnej úrovni zapojené v ekumenických dialógoch. Fórum bilaterálnych dialógov je jedinečnou platformou v ekumenickom hnutí pre vzájomnú výmenu informácií o témach, metódach, problémoch a riešeniach, ako aj cieľoch rozličných ekumenických dialógov. Je tiež priestorom pre zhodnotenie ich výsledkov a dosiahnutého pokroku. Po prvýkrát sa takéhoto stretnutia zúčastnili i zástupcovia Armády Spásy a spoločenstva Afričanmi zriadených cirkví. Afričanmi zriadené cirkvi zaznamenali v posledných desaťročiach veľký rast po tom čo sa definitívne osamostatnili od cirkví, ktoré založili západní misionári.  „Keď cirkvi príjmu výsledky dialógu a formálne ich adaptujú, znamená to pre partnerov v dialógu zlom smerom k väčšej viditeľnej jednote. Nedávnym príkladom takéhoto prijatia je napríklad Spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení.", uvádza sa v záverečnom vyhlásení z konferencie.

Ekumenické hnutie sa rozlúčilo s dlhoročným zanieteným vodcom

Ženeva, 12. marca 2008 – ENI/CEC/WARC/CPCE

„Ekumenické hnutie stratilo vynikajúceho ekumenika, muža vízie s obrovským zanietením pre cirkev viditeľne zjednotenú, vernú Kristovmu povolaniu", povedal v holde na počesť reverenda doktora Lukasa Vischera generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia. Lukas Vischer, švajčiarsky reformovaný teológ, umrel v Ženeve 11. marca vo veku 81 rokov. Správu o jeho smrti prijalo svetové ekumenické hnutie „s obrovským zarmútením, ale aj hlbokým pocitom vďačnosti za jeho mimoriadnu službu".

Lukas Vischer vstúpil do služieb Svetovej rady cirkví ako mladý teológ v roku 1961. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako pozorovateľ na Druhom Vatikánskom koncile. „Bol veľmi konštruktívny, ale tiež veľmi kritický", povedal na počesť Lukasa Vischera monsignor John Radano z Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Doktor Vischer mal veľkú zásluhu na vytvorení Spoločnej pracovnej skupiny Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi krátko po skončení koncilu v roku 1965. Stal sa jej prvým tajomníkom za SRC.  V rokoch 1965 – 1979 bol riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Inicioval a podporoval viaceré študijné procesy, najdôležitejším z nich bola štúdia o „Krste, Eucharistii a Ordinácii".

V neskorších rokoch sa so zanietením venoval otázke kresťanskej uvedomelosti a zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia. „Lukas Vischer bol jednou zo zakladajúcich osobností Európskej kresťanskej environmentálnej siete (ECEN), ktorá je napojená na Konferenciu Európskych cirkví", pripomenul na pamiatku ekumenického vodcu generálny tajomník Konferencie, arcidiakon Colin Williams. Vischer zohrával vedúcu úlohu tiež v zapojení sa Svetovej rady cirkví do kampane v súvislosti s klimatickou zmenou. „Bude nám zvlášť chýbať jeho dôležitá práca pri rozvoji a posilňovaní účinného kresťanského hlasu v environmentálnych otázkach", povedal Colin Williams.

Spoločenstvo Protestantských cirkví v Európe mu takisto vďačí za svoju realitu. „Lukas Vischer prispel rozhodujúcim spôsobom k vytvoreniu Leuenbergskej dohody a tým Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe", povedal na pamiatku zosnulého pioniera ekumenického hnutia generálny tajomník Leuenbergského spoločenstva, biskup Michael Bünker.

Svet oplakáva zakladateľku hnutia Fokoláre

Rím, 14. marca 2008 – ENI/CEC

Chiara Lubichová, zakladateľka a prezidentka Hnutia Fokoláre, žena, ktorá oddala svoj život napomáhaniu mieru, jednoty cirkvi a medzináboženskému dialógu, zosnula 14.marca vo veku 88 rokov po dlhej nemoci vo svojom dome v Rocca di Papa neďaleko Ríma v Taliansku. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví ju v záverečnom holde označil ako „plameň lásky, ktorý začal žiariť uprostred prachu a trosiek vojny v roku 1943 v Trente", čo viedlo k založeniu hnutia. „Naša láska ku Chiare a nesmierna vďačnosť za Boží dar, ktorým bola pre ekumenické hnutie, nás bude naďalej motivovať a inšpirovať v našej práci pre viditeľnú jednotu cirkvi.", povedal Kobia. 

Arcidiakon Colin Williams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví ju pomenoval „ženou vízie". „Sme vďační za jej svedectvo a príspevok k ekumenickému hnutiu v Európe." Chiara Lubich bola hlavnou rečníčkou na 2. Európskom Ekumenickom zhromaždení v Grazi v Rakúsku v roku 1997. V príhovore vtedy odhalila, ako sa jednota stala od počiatkov Hnutia Fokoláre počas 2.svetovej vojny jednou z ústredných charakteristík hnutia: „Jedného dňa, keď sme boli ukrytí pred bombami v pivnici, sme náhodne otvorili evanjelium práve tam, kde sa nachádza Ježišova modlitba za jednotu, Ján 17, a začali sme ju čítať."

Hnutie Fokoláre, ktorého bola Chiara Lubichová až do konca svojho života prezidentkou, začalo ako Rímsko-katolícke laické hnutie. Dnes sú jeho členmi veriaci z rôznych kresťanských cirkví i viacerých svetových náboženstiev.

Pravoslávni kresťania v Číne túžia po oficiálnom štátnom uznaní

Hong Kong, 11. marca 2008 – ENI

Nový pravoslávny metropolita Hong-Kongu a Juhovýchodnej Ázie povedal, že súčasťou jeho priorít budú vyjednávania s Čínskou vládou. Metropolita Nektarios chce prostredníctvom týchto rokovaní dosiahnuť oficiálne uznanie štatútu pravoslávnych kresťanov v Číne.  „V prístavných mestách na juhu Číny je množstvo pravoslávnych veriacich. Sú to predovšetkým Gréci pracujúci na lodiach. Chcú svoje miesto pre uctievanie Boha.", povedal metropolita Nektarios pre ekumenickú spravodajskú agentúru ENI 29. februára, deň pred svojím slávnostným uvedením do úradu. V Číne je len malé množstvo čínskych pravoslávnych veriacich. Vo svojej službe sa chce nový metropolita orientovať na poskytovanie pastorálnej starostlivosti v prvom rade pre gréckych pravoslávnych.

Britským ministrom hrozí strata funkcie, ak budú počúvať hlas svedomia

Londýn, 14. marca 2008 – ENI

Traja vysoko postavení Rímsko-katolícki zákonodarcovia v Britskej vládnucej Labouristickej strane čelia konfliktu svedomia. Spôsobuje im ho návrh zákona, ktorý predložila parlamentu ich strana. Navrhnutý zákon chce umožniť tvorbu živočíšno – ľudských embryí pre lekársky výskum. Ak návrh zákona prejde, bude takisto umožňovať lesbickým párom registrovať sa ako legálni rodičia dieťaťa splodeného prostredníctvom umelého oplodnenia. Britské médiá sa domnievajú, že pre dvoch vládnych ministrov a jednu ministerku by hlasovanie proti návrhu zákona mohlo viesť k vážnym dôsledkom. Bolo by totiž porušením solidarity v rámci vládneho kabinetu a to by mohlo znamenať nutnosť opustiť ministerské posty.

Tony Blair bude vyučovať na teologickej fakulte

New York, 10. marca 2008 – ENI

Bývalý britský premiér Tony Blair prijal ponuku známej Americkej Univerzity v Yale na jednoročný kontrakt ako hosťujúci profesor. Blair bude v akademickom roku 2008/2009 viesť v Yale kurz dávajúci do súvislosti náboženskú vieru a globalizáciu. Kurz pripravuje Teologická fakulta v spolupráci s Fakultou manažmentu Univerzity v Yale.

Baptistický pastor sa stal špeciálnym poradcom OSN

25. februára 2008 - BWA

Organizácia Spojených národov menovala reverenda Steve Chalke, baptistického pastora z Británie, za špeciálneho poradcu pre svoju Svetovú iniciatívu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Iniciatíva, ktorú Spojené národy spustili začiatkom roku 2007, je programom Úradu OSN pre drogy a zločin. Chalke je v súčasnosti riaditeľom organizácie „Zastavte obchodovanie s ľuďmi". Táto svetová koalícia spája okolo 1000 organizácií a charitatívnych spoločností zo 60 krajín, ktoré pracujú na zastavení predaja a kupovania ľudských bytostí. „Zločin obchodovania s ľuďmi – alebo inými slovami moderné otrokárstvo – pre sex, nútenú prácu, alebo dokonca ľudské orgány, je hanbou všetkých nás", povedal Chalke na otváracom zasadnutí Prvého medzinárodného fóra proti obchodovaniu s ľuďmi. Fórum, ktoré sa konalo 13. – 15. marca vo Viedni, pritiahlo 1200 delegátov zo 192 členských štátov OSN. Obchodovanie s ľuďmi je „najrýchlejšie sa rozvíjajúci svetový zločin", povedal reverend Chalke. Približne 2,5 milióna ľudí sa ročne na svete stane obeťou tohto zločinu. Väčšina z nich je vo veku 18 – 24 rokov. Tento obchod prináša ročný obrat okolo 31 miliárd amerických dolárov.

Výkonný výbor Svetovej aliancie baptistov sa stretol na Havajských ostrovoch

Honolulu, 5.marca 2008 – BWA

Takmer 90 účastníkov z 50 krajín sa zišlo na stretnutí Výkonného výboru Svetovej baptistickej aliancie. Stretnutie sa konalo 3.-5. marca v Honolulu, hlavnom meste Havajských ostrovov. Výkonný výbor zvolil Honolulu ako miesto tohtoročného stretnutia v rámci príprav na Svetový kongres baptistov, ktorý sa na Honolulu uskutoční 28. júla až 1. augusta v roku 2010. Témou kongresu bude výzva „Počúvajte Ducha". Odhaduje sa na ňom účasť okolo 15 tisíc baptistov z viac ako 100 krajín sveta.

Britská reformovaná cirkev zvolila na svoje čelo prvú ženu

Londýn, 10. marca 2008 – ENI

Spojená reformovaná cirkev Británie menovala reverendku Robertu Rominger za svoju generálnu tajomníčku. Roberta Rominger, ktorá vyštudovala teológiu a bola ordinovaná v Kalifornii v USA, kde zároveň vyučovala hru na violončelo, je prvou ženou v Britskej reformovanej cirkvi na tomto poste. „Som nadchnutá víziou cirkvi, ktorá sa zapája do diania vo svete. Verím, že Boh hovorí a koná v dnešnom svete", povedala reverendka Rominger po ohlásení jej vymenovania. Spojená reformovaná cirkev oznámila rozhodnutie o novej generálnej tajomníčke 7. marca. „Život cirkvi by mal odrážať tohto Boha, ktorý je oddaný nádeji, spravodlivosti a rozkvetu ľudstva.", dodala Rominger.

Zo zdrojov agentúr  ENI, BWA, WARC, CEC a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.

Ekuména vo svete 11/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 12. marca 2008 o 19:20

Nemeckí evanjelici a ruskí pravoslávni diskutovali o slobode a zodpovednosti

Hannover, 29. februára 2008 – CPCE/EKD

Ochrana ľudských práv je jednou z najdôležitejších povinností cirkví v dialógu so spoločnosťou – konštatovali účastníci 24. kola bilaterálneho dialógu medzi Evanjelickou cirkvou Nemecka a Ruskou pravoslávnou cirkvou. Stretnutie účastníkov ekumenického dialógu sa konalo v Luterovom meste Wittenberg 22. až 28. februára. Hlavnou témou stretnutia bolo „Sloboda a zodpovednosť z kresťanského pohľadu". Obe strany sa zhodli na tom, že svetské pochopenie slobody ako najvyššej možnej možnosti vybrať si z množstva, ako aj najmenšieho možného vonkajšieho obmedzenia pri uskutočňovaní vlastných prianí je nedostačujúce. Je dokonca v priamom protirečení ku kresťanskému porozumeniu slobody. V pravoslávnej i evanjelickej tradícii je sloboda nemysliteľná bez zodpovednosti. Pre kresťanov má základ v stvorení človeka na Boží obraz a jeho vyslobodení Ježišom Kristom, - hovorí sa v komuniké vydanom na záver stretnutia. Komuniké zdôrazňuje bratsko-sesterskú otvorenosť a teologickú hĺbku dialógu. V roku 2009 oslávi spoločný ekumenický dialóg Nemeckej evanjelickej cirkvi a Ruskej pravoslávnej cirkvi (Moskovského patriarchátu) 50. výročie. Zástupcovia oboch cirkví zdôraznili, že „v rozličných historických, politických, spoločenských kontextoch a neraz i v zložitých ekumenických situáciách vyrástla vzájomná trvalá dôvera."

Rímsko-katolícki biskupi juhovýchodnej Európy pripravujú príručku o zmiešaných manželstvách

Sofia, 5. marca 2008 – ENI

Rímskokatolícki biskupi z juhovýchodnej Európy rozhodli, že pripravia príručku pre kňazov a snúbenecké páry o takzvaných „zmiešaných manželstvách". Príručka bude obsahovať návod a rady ako postupovať pri riešení otázok vo vzťahoch, v ktorých jeden z dvojice patrí do inej cirkvi alebo sa hlási k inému náboženstvu. „Zmiešané manželstvá sú jedinečnou príležitosťou pre ekumenický a medzináboženský dialóg. Sú však zároveň problematickou oblasťou, s ktorou sa treba vážne zaoberať.", povedali biskupi vo vyhlásení na konci stretnutia, ktoré sa konalo 28. februára až 2. marca v Sofii. Biskupi zároveň poukázali na rastúci trend v počte zmiešaných manželstiev v juhovýchodnej Európe.

Európski protestanti sa zamýšľali na otázkou evanjelizácie

Bern, 27. februára 2008 - CPCE

21. a 22. februára sa v Kasseli stretla Severo-západná regionálna skupina Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. Hlavnou témou stretnutia bola štúdia o otázke evanjelizácie, ktorú Leuenbergské spoločenstvo vydalo minulý rok. Wilhelm Richebächer, vedúci ekumenického oddelenia jednej z nemeckých evanjelických cirkví predstavil tému. „Ak chceme úspešne komunikovať evanjelium, musíme dať priestor otázkam o živote a jeho zmysle, ktoré si kladú tí, ktorých pri evanjelizácii oslovujeme.", povedal Richebächer. Tým, ktorých oslovujeme, musíme pomôcť rozpoznať a vyjadriť ich potreby. Zvestovanie však nemôže vyprodukovať odpovede za nich. Podľa Richebächera sa tieto odpovede musia vynoriť zo „slobodnej odpovede viery". Zvestovatelia ich nesmú odsúdiť.  Skupina ďalej diskutovala o mieste a význame pojmu „evanjelický" v protestantských cirkvách Európy.  Severozápadnú regionálnu skupinu Leuenbergského spoločenstva tvoria zástupcovia 12 cirkví z Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgicka a Luxemburgska. Najbližšie stretnutie skupiny bude vo februári 2009 v Utrechte a bude sa venovať téme využívania cirkevného priestoru.

Nemecká pobočka SLZ po 50 rokoch presťahovala svoju kanceláriu

Ženeva, 4.marca.2008 - LWI

Nemecký národný výbor Svetového Luteránskeho zväzu po 50 rokoch pôsobenia v Štutgarte presídlil svoj výbor pre cirkevnú spoluprácu a svetovú službu do ústredia nemeckej Spojenej Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Hannoveri. Odchádzajúci výkonný tajomník kancelárie v Štutgarte reverend Andreas Woehle povedal, že od januára tohto roku budú mať partnerské členské cirkvi Svetového Luteránskeho zväzu len jednu adresu, na ktorú budú posielať všetku komunikáciu. Hlavnou kontaktnou osobou bude vrchný cirkevný radca Norbert Denecke. Nemecký národný výbor Svetového Luteránskeho zväzu reprezentuje 13 evanjelických cirkví v Nemecku. Spoločne tak zastupuje 12,6 milióna veriacich.

Stretnutie generálnych tajomníkov SRC a OSN

Ženeva, 3.marca 2008 - ENI

Na pôde Svetovej rady cirkví v Ženeve privítal 3. marca reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, jeho excelenciu Ban Ki-Moona, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. V obsiahlej diskusii sa dohodli na tom, že obe telesá musia bližšie spolupracovať na niekoľkých celosvetových problémoch. Dôraz položili najmä na spoluprácu v otázkach klimatickej zmeny. „Globálne otepľovanie možno vyriešiť iba prostredníctvom spoločnej celosvetovej odozvy a v tomto potrebujeme vašu pomoc", povedal Ban Ki-Moon reverendovi Kobiovi a ďalším pracovníkom Svetovej rady cirkví. Ban Ki-Moon navštívil Ekumenické centrum na pozvanie Samuela Kobiu. Obaja generálni tajomníci sa predtým stretli už minulý rok v októbri na pôde OSN v New Yorku.  „Zaangažovanosť v otázke globálneho otepľovania je záležitosťou viery", povedal Samuel Kobia. „Môžete počítať so Svetovou radou cirkvi ako silným partnerom." „Radi by sme zachovali blízke partnerstvo so Svetovou radou", potvrdil Ban Ki-Moon. Po diskusii sa obaja vodcovia svetových organizácii spoločne zúčastnili krátkej pobožnosti v kaplnke Ekumenického centra. Potom sa Ban Ki-Moon vrátil do kancelárie OSN, ktorá sídli neďaleko Ekumenického centra v Ženeve.

Svetová rada cirkví odsúdila násilie oboch strán v eskalovanom konflikte v Gaze a Izraeli

Jeruzalem, 4. a 7. marca – ENI

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vyjadril „absolútne odsúdenie" vystupňovania útokov na civilných obyvateľov v Gaze a Izraeli. „Nepretržité násilia na životoch a neustále porušovanie ľudských práv musia prestať. .. Absolútne odsudzujeme smrteľné útoky Izraelskej armády na civilných obyvateľov v Gaze a militantné odpaľovanie rakiet z Gazy.", povedal 3.marca vo vyhlásení Samuel Kobia. 
V telefonickom rozhovore 7. marca, deň po útoku na židovskú rabínsku školu v Jeruzaleme, povedal evanjelický biskup Munib Younan, že začarovaný kruh násilia sa vrátil na územie Palestíny a Izraela. „Toto Svätej zemi nepomôže. To ju nanešťastie premení na krvavý bazén.  Strieľanie v židovskej škole bolo šokom, ale celý minulý týždeň bol šokujúci.", povedal pre agentúru ENI biskup Evanjelickej cirkvi Jordánska a Svätej zeme.

Svetový Reformovaný zväz vydal pri príležitosti MDŽ vyhlásenie

Ženeva, 7. marca 2008 – WARC

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydal Svetový reformovaný zväz vyhlásenie. Vyzýva v ňom ženy, aby povstali a urobili svet lepším; svetom, v ktorom vládne spravodlivosť a ľudské práva sú rešpektované, svetom bez hladu, v ktorom je mier a ľudia žijú bezpečne.  8.marec, Medzinárodný deň žien, je príležitosťou uznať a oceniť príspevok nežnejšieho pohlavia v spoločnosti. Ponúka zároveň možnosť zhodnotiť postavenie žien a zamyslieť sa nad ich zaangažovanosťou vo veciach, ktoré ovplyvňujú život v ich spoločenstvách.  Oslavy medzinárodného dňa žien siahajú do začiatku minulého storočia. Ženy vnímali dôležitosť svojich rolí pri prinášaní zmeny v tomto svete. „Dnešné ženy budujú na tomto dedičstve. Ponúkajú alternatívy pre lepší svet. Je potrebné uznať a oceniť ich skúsenosti, znalosti a stratégie prežitia", povedala Patricia Sheerattan-Bisnauth z Guayany, výkonná tajomníčka Oddelenia pre obnovu cirkvi, spravodlivosť a partnerstvo Svetového reformovaného zväzu.  Popri iných iniciatívach posilňujúcich postavenie žien, poskytuje Svetový reformovaný zväz štipendiá pre ženy z južnej pologule sveta.

Kardinál Kasper oslávil 75. narodeniny

Rím, 5. marca 2008

5. marca oslávil kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, 75. narodeniny. Ako je nemeckou tradíciou, pri tejto príležitosti vyšla jeho kniha.  Vysokí predstavitelia Vatikánu musia ku dňu svojich 75. narodenín predložiť pápežovi svoju oficiálnu rezignáciu na post. Pápež môže následne predĺžiť ich pôsobenie vo funkcii. Kardinál Kasper povedal, že bude rád naďalej k dispozícii v ekumenickej pozícii, lebo je to „skutočne fascinujúca práca". Kardinál Walter Kasper sa narodil 5.marca 1933 v Heidenheime v Nemecku. V roku 1957 bol vysvätený za kňaza a v roku 1989 sa stal arcibiskupom Rottenburgu-Štutgartu. Od roku 2001 je kardinálom a predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI, WARC, CPCE a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 20.03.2008 08:39 zobrazeno: 3194x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus