WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na Květnou neděli 2008

„Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil."

Mk 11,7

Pane Bože, děkujeme ti za dnešní shromáždění na Květnou neděli. Děkujeme ti za svědectví Bible o pokojném příjezdu tvého Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista do Jeruzaléma. Děkujeme ti za jeho příklad služby, pokory a skromnosti. Děkujeme ti, že smíme patřit ke tvé církvi, ke společenství učedníků a poutníků, kteří tě v Kristu poznávají a chválí. Dej, abychom tě nechválili jen svými rty, ale celým způsobem života v souladu s tvým řádem lásky. Bože, náš Otče, prosíme tě za požehnané a ve víře prožívané svátky v našich sborech a v našich rodinách. Dej, abychom mohli projít cestou kříže s Kristem a všemi svými zkouškami vítězně, a zakusili tak radost z vykoupení, které nám přináší tvůj Syn, Král králů a Pán pánů. Prosíme tě, provázej nás svým požehnáním v čase Velikonoc i stále, ve dnech svátečních i všedních. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 02.04.2008 01:16 zobrazeno: 3963x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus