WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenické zprávy ze světa

Mezinárodní delegace v Súdánu, sblížení evropských církví v eklesiologii a další události. Čtěte více:

Európski pravoslávni, anglikáni a severskí evanjelici sa zbližujú v otázke Cirkvi

Ženeva, 1. apríla 2008 – CEC

27. – 30. marca sa v pravoslávnom kláštore v Sambate v Rumunsku konala 2. teologická konzultácia medzi cirkvami takzvanej „Dohody z Porvoo" a pravoslávnymi cirkvami Európy. „Porvoo cirkvi" sú Anglikánske cirkvi Britských ostrovov a evanjelické cirkvi Severnej Európy, ktoré po teologických rozhovoroch v rokoch 1989 až 1992 vstúpili do úplného spoločenstva. To znamená, že sa navzájom úplne uznávajú ako cirkvi, vrátane vzájomného uznávania sviatostí a kňazského úradu.  Konzultácie medzi týmito dvoma skupinami cirkví (pravoslávni a Porvoo cirkvi) iniciovala a podporuje Konferencia Európskych cirkví.

Hlavnou témou konzultácie bola kompatibilita chápania Cirkvi v dohode z Porvoo a pravoslávneho pochopenia Cirkvi. Po prezentácii niekoľkých referátov a diskusii sa účastníci zhodli na vyjadrení, že „vychádzajúc z našich rozdielnych cirkevných tradícií potvrdzujeme, že pravá Cirkev Ježiša Krista je jedna, svätá všeobecná a apoštolská. Prejavuje sa v miestnom eucharistickom spoločenstve, kde sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sa sviatosti pod dohľadom biskupa alebo jeho zástupcu. ... Obe spoločenstvá sú jednotné v chápaní centrálneho miesta Eucharistie v bohoslužbe a živote cirkvi, v chápaní úlohy biskupa ako jednotiaceho elementu, ktorý má napomáhať zdravej rôznorodosti, a neodmysliteľného miesta laikov v našom teologickom ponímaní cirkvi. Ďalej spoločne potvrdzujeme, že Svätá Trojica je zdrojom a zároveň modelom rôznosti v jednote a jednoty v rôznosti v živote cirkvi." Skupina identifikovala viaceré otázky, ktoré budú vyžadovať ďalšiu hlbšiu a podrobnejšiu diskusiu. Medzi nimi napríklad samotné používanie pojmu „Cirkev", vízia jednoty, či otázka ohľadom kritéria odôvodnenej rôznosti v živote cirkvi.

Baptisti na Kube zahájili 50 dní modlitieb

Havana, 28. marca 2008 – BWA

Štyri samostatné skupiny baptistov na Kube sa zapojili do spoločnej iniciatívy modlitieb a evanjelizácie, ktorá bude trvať 50 dní. Všetky štyri jednoty baptistov sú členmi Svetovej Baptistickej Aliancie.  Od Veľkonočnej nedele 23. marca do Letníc 11. mája „budeme zjednotení v modlitbe za našu krajinu a jej evanjelizáciu", povedal kubánsky pastor Elmer Lavastida. „Do programu nepretržitých modlitieb počas 50 dní sa zapoja deti, mládež i dospelí. Očakávame veľké veci od Boha!", dodal. Štyri skupiny baptistov zintenzívnili v poslednej dobe vzájomnú spoluprácu. Vo februári pri príležitosti nedele Svetovej Baptistickej aliancie pripravili spoločné dramatické predstavenie s názvom „Sme jedno". Znázornili v ňom príchod prvých baptistov na ostrov Kuba v roku 1879.  Baptisti na Kube považujú existenciu štyroch baptistických jednôt za príklad „rozmanitosti Tela Kristovho". Súčasťou ich presvedčenia je, že „žiaden z členov tela si o sebe nemyslí, že je nenahraditeľný, každý však prispieva k obohateniu ostatných."

Holandsko je krajinou s druhým najväčším počtom kresťanských denominácií

Utrecht, 1. apríla 2008 – ENI

Reputácia Holandska ako krajiny, v ktorej vedľa seba existuje veľké množstvo kresťanských denominácií, sa potvrdila. Autori novej publikácie uvádzajú zoznam 648 cirkví, zhromaždení a kresťanských skupín pôsobiacich v krajine. Holandsko sa takto stalo po Spojených štátoch Amerických krajinou s druhým najväčším počtom kresťanských denominácií a náboženských hnutí na svete.

Zakladateľ CNN, ktorý sa kedysi vysmieval z kresťanstva, bojuje proti malárii

Oxford, Ohio, USA, 2. apríla 2008 – ENI

Ted Turner, ktorý kedysi nazval kresťanstvo „náboženstvom pre skrachovancov", spustil spoločne s evanjelikmi a metodistami v Spojených štátoch Amerických kampaň boja proti malárii v Afrike. V tejto spoločnej iniciatíve, na ktorej sa podieľajú Evanjelická Luteránska cirkev v Amerike (ELCA), Luteránska cirkev Misurijská Synoda (LCMS) a Spojená Metodistická cirkev (UMC), chcú vyzbierať 200 miliónov amerických dolárov. 69-ročného Teda Turnera pozná svet ako zakladateľa Káblovej spravodajskej siete – CNN. Projekt boja proti malárii spustil 1. apríla prostredníctvom svojej Nadácie Spojených Národov.

Medzinárodná ekumenická delegácia navštívila konfliktom zmietaný Sudán

Juba, Južný Sudán, 2. apríla 2008 – ENI

V dňoch 26. marca až 2. apríla navštívil medzinárodný ekumenický tím na čele s reverendom Samuelom Kobiom, generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, cirkvi a ekumenické organizácie v Sudáne. Organizátormi tejto iniciatívy bola Svetová rada cirkví a Celoafrická konferencia cirkví. Hostiteľom bola Rada cirkví Sudánu. V konfliktom zmietanom regióne Darfuru sprostredkovala návštevu miestna pobočka humanitárno-mierovej organizácie „Akcia cirkví spolu". Návšteva, ktorá bola ďalšou v rámci iniciatívy „Živé listy", bola príležitosťou pre predstaviteľov medzinárodnej ekumenickej rodiny vyjadriť solidaritu ľuďom v Sudáne a načúvať ich problémom. 

21 rokov zmietala krajinu občianska vojna medzi severnou a južnou časťou. Vo vojne prišli o život 2 milióny ľudí a 4 milióny ostali bez strechy nad hlavou. Občianska vojna skončila vratkou mierovou dohodou v januári 2005. Od začiatku roku 2003 však v západnou regióne Darfuru pokračuje konflikt medzi rebelskými skupinami a vládnymi armádnymi jednotkami. 

Anglikánsky biskup hlavného sudánskeho mesta na severe krajiny – Khartoumu, Ezekiel Kondo, povedal, že je veľká pravdepodobnosť, že sa južná časť Sudánu odtrhne od severnej. Pre kresťanov v severnej časti krajiny, kde absolútna väčšina obyvateľov sú moslimovia, by to prakticky znamenalo vyhladenie. „Ak sa krajina rozdelí, a neprijmú sa seriózne bezpečnostné opatrenia, cirkev na severe zahynie.", povedal biskup Kondo 2. apríla v interview pre agentúru ENI.

Kresťania v Sudáne tvoria 17% 39-miliónovej populácie. Takmer 90% kresťanov však žije v južnej časti krajiny. Okrem moslimov a kresťanov, asi 10% populácie tvoria veriaci hlásiaci sa k tradičným africkým náboženstvám.  Sudán je najväčšou krajinou Afrického kontinentu. Je miestom, kde sa Islam stretáva s kresťanstvom; je tiež miestom, kde sa arabskí obyvatelia stretávajú s čiernymi Afričanmi. Reverend Samuel Kobia zdôraznil v tomto kontexte začiatkom svojej návštevy - počas stretnutia s predstaviteľmi Medzináboženskej rady Sudánu - potrebu prehlbovať medzináboženský dialóg. Cirkvi v krajine povzbudil reverend Kobia, aby uvažovali nad „ekumenickým strategickým plánom, ktorým by mohli prispieť k znovuvybudovaniu krajiny."

Anglikáni vo Walese neodsúhlasili vysvätenie žien za biskupky

Londýn, 3. apríla 2008 – ENI

Anglikánski duchovní z Walesu tesnou väčšinou neschválili návrh, aby ženy v ich cirkvi mohli byť vymenované na post biskupa. Návrh predložil zbor biskupov, ktorý ho jednohlasne podporil. Na stretnutí synody (Anglikánskej) Cirkvi Walesu, ktorá sa konala 2. apríla v Lempeteri, nezískal návrh zákona o ordinácii žien za biskupky potrebnú dvojtretinovú väčšinu v jednej z 3 komôr vládnuceho orgánu cirkvi. Komora laikov podporila návrh 52 hlasmi proti 19. Komora duchovných hlasovala síce v prospech návrhu 27 hlasmi voči 18, ktoré boli proti; nestačilo to však. Na prejdenie chýbali 3 hlasy, aby sa opatrenie mohlo stať kanonickým zákonom.

Bývalý Sovietsky prezident Gorbačov popiera obrátenie na kresťanstvo

Varšava, 3. apríla 2008 – ENI

Posledný komunistický vodca Sovietskeho zväzu, Michail Gorbačov je veľkým obdivovateľom svätého Františka z Assisi, zakladateľa mníšskej rehole Františkánov. To potvrdzuje aj jeho nedávna návšteva Františkovho hrobu. Napriek tomu však bývalý ruský prezident presvedčivo trvá na tom, že v Boha neverí. „Bol som a zostávam ateistom", povedal Gorbačov minulý týždeň pre ruskú spravodajskú agentúru Interfax. „Myslím si, že náboženstvo je dôležité pre spoločnosť. Počas mojich ciest som ochotne navštevoval kostoly, synagógy a mešity. Nemožno však o mne povedať, že som ich navštevoval ako veriaci.", dodal Gorbačov.

Odborári v Hong-Kongu usilujú o zavedenie viacej dní voľna, aby veriaci mohli oslavovať náboženské sviatky

Hong-Kong, 3. apríla 2008 – ENI

Kresťanskí vodcovia v Hong-Kongu podporujú požiadavku odborových zväzov, aby vláda ustanovila viacej dní plateného voľna počas náboženských sviatkov. Odbory požadujú pre 2 milióny robotníkov voľno počas Veľkej Noci, na druhý sviatok Vianočný a na sviatok Budhovho narodenia. Hong-Kongská konfederácia odborových zväzov spustila svoju kampaň v marci. Žiada od vlády zavedenie piatich nových sviatkov v súvislosti s náboženskými slávnosťami.

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 10.04.2008 11:29 zobrazeno: 2707x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus