WebArchiv - archiv českého webu

2 Tm 3,14-17 Od dětství znáš svatá Písma

Kázání při setkání metodiků vyučování náboženství CČSH – duben 2008


 

Sestry a bratři, položme si otázku: V čem spočívá jedinečnost a nezastupitelnost Bible pro vyučování v církvi?
         Na tuto otázku odpovídá apoštol Pavel ve 2. listě Timoteovi. Nejprve připomíná svému mladému spolupracovníkovi: „Od dětství znáš svatá Písma.“ Timoteus měl možnost se seznamovat s obsahem posvátných textů Bible již od dětství. Doslova od nejútlejšího dětství (řecky brefos). Zřejmě se setkával s událostmi zaznamenanými v posvátných textech Starého zákona ve své rodině. Biblické události mu vyprávěla jeho maminka Euniké a jeho babička Lóis – obě křesťanky, o kterých se zmiňuje Pavel v úvodu svého dopisu (1,5).
         Dítě má být i dnes uváděno do světa Bible. Bible je knihou pro děti. Dítě je citlivé, vnímavé pro Boží pravdu, vnímá Boží poselství. Někdy je dokáže pochopit ve své bezprostřednosti lépe než dospělý, který se k biblické pravdě dostává mnohými oklikami a přes překážky nejrůznějších pochybností a předsudků. Svět dítěte je spojením fantazie a reálného světa. Vidíme to i na seriálech, které dnes poutají pozornost dětí, ve kterých je všechno možné. Proto dítěti nevadí ani moc zázraky, o kterých se v Bibli píše. Například, když se moře zázračně rozestupuje, proč ne? Všechno je přece možné. Ale později se děti začnou při vyprávění biblických příběhů ptát: Stalo se to opravdu? Je to pravda, o čem s v Bibli píše? Je třeba odpovědět: Ano. Nejde o pohádky, ale o události víry.
         Bible není jen knihou pro děti, ale pro člověka v každém věku. Jaké je poslání této knihy, připomíná apoštol Pavel mladému muži Timoteovi: „Svatá Písma ti mohou dát moudrost ke spáse a to vírou v Ježíše Krista.“ Bible je učebnicí víry pro člověka v každém věku. Postavy jako Abrahám, Mojžíš, proroci, o kterých se dovídáme, prožívají zápas víry a zvou i nás na tuto cestu víry. Můžeme říci, že čím méně přicházíme do kontaktu s Biblí, tím menší je naše víra. A naopak čím více pronikáme do obsahu Bible, tím je naše víra jistější a pevnější. Bible vede k víře v Ježíše. V tom je její jedinečné poslání. Bible je svědectvím o Ježíšovi. „Písma svědčí o mně,“ říká náš Pán v Janově evangeliu (J 5,39).
Bez Bible bychom my lidé na počátku 21. století nemohli Ježíše poznávat. Jan Kalvín přirovnával Bibli k brýlím. Jestliže člověk ztrácí schopnost zraku, potřebuje brýle, aby lépe viděl. Bible je takovými brýlemi, kdy můžeme vidět to, co bychom jinak neviděli. Člověk totiž ztratil svou původní schopnost vnímat Boha. Skrze Bibli poznáváme opět Boha v jeho díle a působení, a nejzřetelněji v Ježíšovi.
Apoštol Pavel se v dopise Timoteovi podrobně rozepisuje o poslání Knihy knih – Písmu svatém: „…je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ Cílem kontaktu s Biblí je tedy naše dobré jednání. Podle kralického znění, aby byl člověk „ke všelikému skutku dobrému hotov“. Nejde tedy o poznání pro poznání, ale o dobré jednání, o život sám. V tomto smyslu není Bible učebnicí teorie, ale knihou života. Ať tedy je Bible učebnicí života pro mnohé vyučující i vyučované. K tomu nám všem Bůh dávej moudrost i posilu ze svého Ducha. Amen.

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 17.04.2008 10:56 zobrazeno: 3814x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus