WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím mistra Jana Husa

„Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.“
2 Tm 4,2 

Věčný Bože, obdařil jsi svého služebníka mistra Jana Husa dary odvahy a rozhodnosti víry. Dal jsi do jeho srdce i úst slovo pravdy, aby navracel tvůj lid k čistému obrazu Krista a prvotní církve. Prosíme, dej, ať my, kteří se hlásíme k jeho odkazu, se řídíme přikázáním lásky Ježíše Krista a vydáváme o tobě dobré svědectví celým svým životem. Otevírej nám lidem jednadvacátého století sluch pro to, co nám říkáš skrze poselství Písma svatého. Prosíme za všechny kazatele Božího slova, aby konali svou službu věrohodně a přesvědčivě. Prosíme za všechny naslouchající, aby tvé evangelium se stávalo stálým světlem pro náš život. Modlíme se za všechny studenty a mládež. Prosíme tě za Karlovu univerzitu, za teologické fakulty, za učitele a všechny ty, kteří přispívají do pokladu poznání a moudrosti. Dej, ať Kristovo vítězství nad zlem a smrtí dodává sílu a trpělivost všem, kdo ve své slabosti, bolestech a jakémkoli strádání mají účast na jeho utrpení. Prosíme za osvobození z kruhu lidské nenávisti a nevraživosti. Uč nás novému vztahu k nepřátelům. Učiň z nás nástroje svého smíření a pokoje. Prosíme za ekumenické společenství církví v naší vlasti i ve světě. Duchu svatý, ukazuj nám cesty k porozumění a vnitřní jednotě se všemi, kteří vzývají Kristovo jméno. Pane, s důvěrou ti předkládáme své modlitby, prosby a přímluvy, neboť ty jsi naše útočiště a naše spása, a náš život je ve tvých rukou. Zůstávej s námi nyní i stále. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 17.04.2008 10:59 zobrazeno: 4005x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus