WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za věrohodnější svědectví

Pane Ježíši Kriste, ty jsi povolal ke svému dílu v tomto světě rybáře od Genezaretského jezera – lidi, kteří si to žádným způsobem nezasloužili. Šimon – Petr doznal před tvou tváří svou nehodnost. I my musíme přiznat svou nehodnost a nedokonalost v blízkosti tvé svrchované pravdy a dokonalé lásky. Děkujeme ti, že i přesto nás povoláváš, abychom nesli tvé slovo, předávali druhým dobré poselství - tvé evangelium. Znáš naše opravdové úsilí. Znáš ale také naši nejistotu a zklamání. Dej, abych nepodléhali malomyslnosti, když hned nevidíme výsledky své námahy a práce. Ať se nestaneme domýšlivými a sebejistými, když se nám něco dobrého zdaří. Prosíme tě za všechny kazatele tvého slova, misionáře a svědky, aby byli naplňováni a posilováni tvým Duchem. Prosíme, abychom dokázali druhé oslovovat srozumitelným jazykem a získávat je svou přesvědčivostí. Ať naše svědectví slova a života se stává pro druhé věrohodnější. Prosíme tě za Církev československou husitskou, která prošla nejedním obtížným obdobím, v němž se má osvědčit pravost naší víry a jistota tvého povolání. Modlíme se za náboženské obce, za sestry a bratry, se kterými můžeme sdílet společnou naději, že tvé království je navzdory všemu blízko. Do tvé moudré, spravedlivé, milostivé a svrchované vůle odevzdáváme svou církev a její budoucnost. Tvé jméno, Pane Ježíši Kriste, ať je i skrze nás v tomto světě v úctě. Tobě buď čest i chvála po věky. Amen.Ivo Vacík publikováno: 20.02.2007 03:54 zobrazeno: 4551x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus