WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za učitele a žáky

„Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“   

2 Tm 3,14-15

Bože, děkujeme ti za všechny duchovní a učitele, kteří nás vedli a vedou k poznání tvé pravdy a moudrosti v Písmu svatém. Děkujeme ti za všechny tvé svědky, kteří nám ukazují slovem i příkladem života cestu k tobě. Děkujeme ti především za tvého Syna Ježíše Krista, který je naším prvním Učitelem i naším bratrem. Prosíme tě za děti a mládež. Dávej jim moudrost, vzbuzuj v nich touhu po vzdělání, posilni jejich píli a vytrvalost v učení a ochraňuj je od zlého. Prosíme tě za skupinky dětí biblického vyučování v církvi i ve škole, přiváděj nové děti a mladé lidi. Prosíme tě za ty, kteří se připravují nebo budou připravovat ke křtu, biřmování či prvnímu přijímání svátosti večeře Páně. Prosíme za všechny vyučující náboženství ve sborech i ve školách, za všechny vychovatele a za rodiče. Dávej nám trpělivost při výchově dětí a mládeže a otevři nás pro nové cesty, jak dnes předávat tvé evangelium živě, srozumitelně a tvořivě. Dej, abychom se všichni učili od Ježíše, našeho Učitele, a byli stále jeho vnímavými učedníky. Buď s námi a obdař nás svým požehnáním. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 17.04.2008 11:01 zobrazeno: 4258x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus