WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny

Další přehled událostí ve světě ekumenismu.

Nová empatická metóda v ekumenickom dialógu medzi evanjelikmi a katolíkmi

Rím/Tübingen/Hannover, 7. apríla 2008 – EKD

„Impulzy, ako tento, si v ekumenickom dialógu naliehavo želáme.", povedal predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka, doktor Wolfgang Huber pri predstavení študijného projektu Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity v Tübingene a Pápežskej Lateránskej Univerzity v Ríme. Výsledky projektu „Základ a objekt viery v Rímsko-katolíckom a v evanjelickom učení" predstavili verejnosti 7.apríla v Tübingene a 9.apríla v Ríme. Počas siedmych rokov pracoval na Lateránskej Univerzite medzinárodný evanjelicko-katolícky tím výskumníkov, ktorý sa venoval otázkam fundamentálnej teológie. Cieľom však nebolo zostaviť spoločnú rímskokatolícko-evanjelickú dogmatiku, ktorá by rozšírila a zliala dohromady učenie oboch tradícií. Empatická metóda, ktorú výskumný tím vyvinul a používal sa zameriavala na vzájomné prehĺbenie porozumenia princípov vytvárania cirkevného učenia oboch cirkví. Funguje takým spôsobom, že sa partner v dialógu usiluje vždy pochopiť a čo najsprávnejšie podať učenie druhej strany. „Metodická empatia, prostredníctvom ktorej sa každá strana usiluje zvnútra precítiť pozíciu partnera v dialógu, je ambicióznym a náročným plánom.", povedal v Ríme prezident cirkevného úradu Nemeckej Evanjelickej cirkvi Hermann Barth. „Bez záujmu o druhého a bez láskavého všímania si, nie je porozumenie vôbec možné.", doplnil biskup Friedrich Weber, zástupca Zjednotenej Evanjelickej Luteránskej cirkvi Nemecka pre vzťahy s Rímsko-katolíckou cirkvou.

Dialóg je hlavná cesta k mieru, hovoria kresťanskí žurnalisti

Paralimni, Cyprus, 7. apríla 2008 – ENI/CEC

Stretnutie európskych kresťanských žurnalistov a novinárov, ktorého nosnou témou bolo „Komunikácia je mier", sa konalo 2. – 6. apríla na Cypre. Stretnutie podčiarklo význam dialógu ako základnej metódy presadzovania mieru. Zároveň identifikovalo prekážky vzájomného porozumenia ako je ignorancia, prekrútené predstavy o druhom a strach. „Kresťanskí novinári a žurnalisti musia byť sebakritickí pri používaní niektorých slov. Slová dokážu vopred odsúdiť a rozdeľovať. To sa deje, keď nesprávnym spôsobom používame označenia „my" a „oni".", hovorí sa v záverečnom vyhlásení zo stretnutia.  V dobe, keď mnoho analytikov hovorí o „zrážke civilizácií", pozývajú kresťanskí žurnalisti „povzbudzovať komunikáciu medzi civilizáciami."

„ „Komunikácia je mier" – téma konferencie – je vysoký ideál. Komunikácia je proces, ktorý možno použiť na dobré aj na zlé." Ak ju chceme používať ako prostriedok zmierenia, musí zahŕňať schopnosť „načúvať príbehom „tých druhých", ako tiež pripravenosť podeliť sa o vlastné skúsenosti a presvedčenia. Ak má byť komunikácia mierom, musí stelesňovať princípy rovnosti, prístupnosti (informácií) a dialógu, ktorých zámerom je viesť k mierovým výsledkom a skutkom. Účastníci seminára na Cypre sú v tomto zmysle presvedčení, že komunikovať mier znamená vytvárať mier.", dopĺňa záverečné vyhlásenie.  Stretnutia sa zúčastnilo 40 náboženských žurnalistov a novinárov zo 17 krajín Európy a Blízkeho Východu.

Cirkvi reagujú na rastúce napätie po voľbách v Zimbabwe

Ženeva, 10. apríla 2008 – LWI/ENI

Generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu, reverend doktor Ishmael Noko vyjadril veľké znepokojenie nad situáciou v Zimbabwe. 29. marca sa v krajine konali prezidentské, parlamentné i miestne voľby. Volebná komisia Zimbabwe však doteraz odmieta zverejniť oficiálne výsledky volieb.  Potom, ako tak urobili miestne cirkvi a mimovládne organizácie 1. apríla a Juhoafrická rada cirkví 8. apríla, uverejnil Svetový Luteránsky zväz 10. apríla vyhlásenie, v ktorom vyzýva autority Zimbabwe, aby bez meškania zverejnili výsledky volieb. Zmiernilo by sa tak napätie, podozrenia a nedôvera v demokratickosť procesu v krajine. Noko, ktorý je sám pastorom Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Zimbabwe, vo vyhlásení zdôraznil význam volieb pre obyvateľov štátu, ktorí „dlho čakali na tento deň".  V Zimbabwe už 28 rokov vládne totalitným spôsobom prezident Robert Mugabe. Obdobie jeho vlády zanechalo spoločnosť v hlbokej ekonomickej kríze s čoraz hrubším porušovaním základných ľudských práv.

Vodcovia evanjelických cirkví v Latinskej Amerike hovorili o ilegálnom zahraničnom dlhu

Tegucigalpa, Honduras/ Ženeva, 31 marca 2008 – LWI

31. marca až 4. apríla sa v Hondurase konala konferencia cirkevných vodcov 14 evanjelických cirkví Svetového Luteránskeho zväzu v Latinskej Amerike. Hlavnou témou konferencie bola otázka ilegálneho zahraničného dlhu v krajinách Latinskej Ameriky. Hosťom stretnutia bol Ekvádorský minister štátu Ricardo Patino. S cirkevnými vodcami sa podelil o informácie, ako sa Ekvádorská vláda usiluje riešiť problém financií, ktoré si Ekvádor požičal v rokoch 1976 – 2006. Vláda Ekvádoru v tomto procese požiadala Svetový Luteránsky zväz o priamu účasť a pomoc.  Ďalšou témou konferencie bol proces obnovy v rámci spoločenstva cirkví Svetového Luteránskeho zväzu. Generálny tajomník zväzu, reverend doktor Ishmael Noko hovoril k zástupcom cirkví na tému „Svetový Luteránsky zväz dnes a perspektívy do budúcnosti".

Kvitnúce bambusy sú príčinou hladomoru v Indii

India, 27. marca 2008 – BWA

Baptistická humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc pomáha obyvateľom Indie postihnutým hladomorom. Príčinou hladu sú kvitnúce bambusy.

India je krajinou s druhým najväčším množstvom bambusovníkov na svete. Väčšina druhov bambusu kvitne veľmi zriedka. V závislosti od druhu sa rozmnožovací cyklus rastliny opakuje raz za 10 – 60 rokov. Počas kvitnutia však vždy vysoko stúpne počet hlodavcov v okolí, keďže tieto sa živia bambusovými semienkami. Hlodavce zničia aj ďalšie plodiny a obilie. Preto v období kvitnutia bambusov územie postihne hlad. Od minulého roku, očakávajúc blízke kvitnutie rastlín, pripravuje Svetová baptistická pomoc v spolupráci s Evanjelickou Jednotou Baptistov v Indii program pomoci hladujúcim. Do dnešného dňa poskytli obyvateľom finančnú podporu vo výške 20 000 Amerických dolárov.

Jeruzalemský biskup vysádzal olivovníky a figovníky

Jeruzalem, 9. apríl 2008 – ENI

Jeruzalemský evanjelický biskup Munib Younan sa pridal k obyvateľom palestínskej dediny Biddu pri vysádzaní 1000 olivových a figových stromov. Biskup Younan chcel takto demonštrovať, že kresťania a moslimovia vedia spoločne spojiť sily pri práci. Olivovníky a figovníky vysádzali neďaleko Izraelskej bariéry, ktorá oddeľuje obyvateľov Biddu od ich vlastnej pôdy. „Prišli sme, aby sme prejavili solidaritu s ľuďmi," povedal evanjelický biskup Jordánska a Svätej zeme Munib Younan, ktorý sa pridal k asi sto obyvateľom dediny neďaleko bariéry, ktorá oddeľuje územie vyčlenené Palestínčanom od Izraelského územia.

Ruský patriarcha Alexej II. sa stretol s generálnym tajomníkom OSN

Moskva, 11. apríla 2008 – ENI

Ruský pravoslávny patriarcha Alexej II. sa stretol v Moskve (v Danilovovom kláštore) s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov – Ban Ki-moonom. Patriarcha Alexej apeloval na Spojené národy, aby zabezpečili prístup k pravoslávnym posvätným miestam v Kosove. „Verím, že OSN vynaloží všetko úsilie, aby zaistila v súčasných podmienkach pravoslávnym kresťanom prístup k posvätným miestam na území Kosova. Takisto dúfame, že pomôže zabrániť vandalizmu a ochrániť srbskú menšinu na tomto území.", povedal Moskovský patriarcha počas stretnutia 10. apríla.

Rada Európy pozvala k „výmene" o náboženskom vyučovaní

Štrasburg/Bern, 7. a 9. apríla 2008 – CEC/CPCE

Komisia Cirkev a Spoločnosť Konferencie Európskych cirkví sa podieľala na príprave stretnutia „Výmena 2008" organizovaného Radou Európy. Stretnutia, ktoré sa konalo 8. apríla v Štrasburgu, sa zúčastnilo 80 expertov z oblasti politiky, náboženstva, občianskej spoločnosti, aby spolu diskutovali o náboženskej dimenzii medzikultúrneho dialógu. Stretnutia sa zúčastnili i reprezentanti Konferencie Európskych cirkví. Hlavnou témou „Výmeny 2008" bolo vyučovanie náboženstva ako nástroj pre získanie znalostí o náboženských presvedčeniach vo vzdelávacom procese. „Náboženstvo je súčasťou úlohy vzdelávania na štátnych školách.", povedal reverend Thomas Wipf, prezident Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. „Školy, ako zrkadlo spoločnosti, ktorá ich obklopuje, musia odrážať všetky jej reality. Náboženstvo a viera sú základné konštitutívne prvky pre ľudských bytostí a teda musia byť ako také prítomné aj na školách.", doplnil reverend Wipf. 

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC, CPCE, LWI, BWA a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 18.04.2008 01:03 zobrazeno: 2622x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus