WebArchiv - archiv českého webu

Přehled zpráv ze světové ekumeny

Malajská kauza se jménem Božím, kdo je novým prezidentem Paraguaje, krize v Zimbabwe a další události v krátkém přehledu slovenské ERC.

V Texase začalo stretnutie generálnej synody Metodistov

Fort Worth, Texas, USA, 23. apríla 2008 – UMNS

23. apríla, v deň 40. výročia založenia Spojenej Metodistickej cirkvi, začalo 10 dňové zasadnutie generálnej konferencie tejto cirkvi. Témou stretnutia vo Fort Worth v Texase v Spojených štátoch Amerických je „Budúcnosť s nádejou: činiť učeníkov pre premenu sveta". Na zhromaždení, ktoré potrvá do 2. mája sa stretlo 992 delegátov z 58 krajín piatich kontinentov. Delegáti reprezentujú 48 tisíc metodistických cirkevných zborov, do ktorých patrí 11 a pol milióna veriacich. Zasadnutie generálnej synody Spojenej Metodistickej cirkvi sa koná vždy raz za 4 roky. Spojená Metodistická cirkev vznikla v USA v roku 1968 zjednotením Metodistickej cirkvi a Spojenej Evanjelickej cirkvi bratskej. Hlavnými témami tohtoročného najvyššieho zákonodarného stretnutia Spojených metodistov sú otázky ordinácie do služby, sexuality, zdravia – vrátane problému malárie v Afrike, sociálnej spravodlivosti a odstúpenia od investícií na Blízkom východe.

Cirkvi v Zimbabwe varujú pred genocídou v ich krajine

Harare, 23. apríla 2008 – ENI/ Windhoek, Namíbia/Ženeva, 25. apríla 2008 – LWI

Vodcovia cirkví v Zimbabwe apelovali na Organizáciu spojených národov a regionálne africké organizácie, aby vstúpili do procesu a zastavili násilie v Zimbabwe. V krajine neustále rastie napätie po dlho odkladanom vyhlásení výsledkov volieb. Miestne cirkvi varujú, že bez vonkajšej intervencie bude krajina svedkom genocídy. „Unášajú a týrajú ľudí", ktorí sú na strane opozície voči prezidentovi Mugabemu. „Ponižujú ich tým, že ich nútia opakovať slogany politických strán, ktoré nepodporujú.", povedali v spoločnom vyhlásení čelní predstavitelia Ekumenickej rady cirkví v Zimbabwe, Katolíckej biskupskej konferencie Zimbabwe a Evanjelikálneho spoločenstva Zimbabwe.  Úsilie cirkví v Zimbabwe minulý týždeň opakovane podporili predstavitelia viacerých európskych cirkví, Svetovej rady cirkví, Svetového reformovaného zväzu a Svetového Luteránskeho zväzu. Reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu, povedal: „Máme obavy z bezprostredného ohrozenia životov obyvateľov Zimbabwe v rukách ich vlastnej vlády."

Stretnutie baptistických vodcov Latinskej Ameriky

Panama, 22. apríla 2008 – BWA

17. – 20. apríla sa v Paname konal zjazd prezidentov baptistických jednôt v Južnej Amerike. Jednoty baptistov na tomto kontinente sú združené v Únii baptistov Latinskej Ameriky, ktorá je jednou zo šiestich kontinentálnych únií Svetovej baptistickej aliancie. Stretnutia sa zúčastnili prezidenti a generálni tajomníci z 19 krajín Latinskej Ameriky. Predsedkyňa Únie baptistov Latinskej Ameriky, Raquel Contreras z Čile, opísala zhromaždenie ako „uskutočnenie sna". Bolo to totiž prvé stretnutie v Latinskej Amerike, kde boli všetci baptistickí vodcovia prítomní v tom istom čase na tom istom mieste. Jednotlivé zasadnutia sa venovali práci a svedectvu baptistov v krajinách Latinskej Ameriky. Hlavnými prioritami v tejto práci je misia a evanjelizácia. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov, pastor Neville Callam. Zhromaždeným povedal, že jedným z cieľov Svetovej Aliancie je priviesť „roztratených baptistov navzájom k sebe" prostredníctvom organizácií ako je Únia baptistov v Latinskej Amerike. „Od roku 1905 niet návratu späť. Baptisti na celom svete musia rozpoznať, že jeden druhého potrebujeme.", povedal reverend Callam. Viacero z baptistických jednôt v Latinskej Amerike, ako napríklad v El Salvadore a na Kube, zaznamenalo v posledných rokoch rast. Iní, ako napríklad baptisti v Perú, čelia výzvam.  V roku 1985 mala Únia Baptistov v Latinskej Amerike 677 000 členov. V roku 2007 ich počet vzrástol na 1,7 milióna.

Bývalý katolícky biskup bol zvolený za prezidenta Paraguaja

Asunción, 23. apríla 2008 – ENI-ALC

Niekdajší rímsko-katolícky biskup Fernando Lugo sa stal prezidentom juhoamerickej krajiny Paraguaj. Fernando Lugo, ktorého prezývali „biskupom chudobných", zvíťazil v prezidentských voľbách 20. apríla. Biskup Lugo si podporu ľudí získal predvolebným sľubom, že prerozdelí štátny dôchodok a podujme sa k pozemkovej reforme. Jeho úspech je zlomom v politickej tradícii Paraguaja. V krajine vládla 61 rokov strana Colorado. Správa o Lugovom víťazstve viedla v hlavnom meste Asunción i v ďalších mestách Paraguaja k búrlivým oslavám. „Mladí ľudia, celé rodiny, i starší mávali Paraguajskými vlajkami so slovami nádeje na perách", povedal argentínsky pastor Juan Gattinoni, ktorý susednú krajinu navštívil ako volebný pozorovateľ Latinsko-Americkej rady cirkví. Fernando Lugo bude inaugurovaný za prezidenta 15. augusta.

Juhoafrická republika ocenila kľúčového protagonistu boja proti rasizmu

Pretória, 22. apríla 2008 – ENI

Juhoafrická republika ocenila reverenda Philipa Pottera, bývalého generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví, za jeho zásluhy v boji proti rasizmu a apartheidu v južnej Afrike. Prezident Thabo Mbeki udelil reverendovi Potterovi 22.apríla najvyššie štátne vyznamenanie pre obyvateľov iných krajín, cenu Olivera Tamba. Strieborný rád spoločníkov Olivera Tamba je pomenovaný po prezidentovi Afrického národného kongresu z rokov 1967 až 1991. Metodistický pastor, reverend Potter, dostal cenu za vedenie úsilia v boji proti apartheidu a jeho „vynikajúci príspevok k mieru, spravodlivosti, rasovej znášanlivosti a rovnosti vo svete, o ktoré sa usiloval prostredníctvom kresťanstva." Philip Potter bol generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví v rokoch 1972 až 1984.

Reakcie Konferencie Európskych cirkví na vytvorenie Európskej mierovej agentúry

Brusel, 16. apríla 2008 – CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť, ktorá pracuje v rámci Konferencie Európskych cirkví, privítala rozhodnutie Európskej Únie vytvoriť agentúru „Partnerstvo pre budovanie mieru". Kritizovala však nedostatočné ľudské i finančné zdroje, ktoré plánuje Európska Únia do agentúry investovať. Komisia dlhodobo podporovala myšlienku vytvorenia Európskej mierovej agentúry, ktorá by mala k dispozícii podobné zdroje, aké sa v súčasnosti využívajú na vojenskú činnosť Únie. „Vytvorenie „Partnerstva pre budovanie mieru" je veľmi vítaným krokom. Avšak kontrast pri porovnaní s množstvom zdrojov určených pre Európsku obrannú agentúru a ďalšie vojenské orgány Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej Únie je nás šokuje.", vyhlásila Komisia Cirkev a spoločnosť Konferencie Európskych cirkví. Konferencia Európskych cirkví to oznámila v tlačovej správe 16. apríla.

Kresťanských utečencov navrátených do Severnej Kórei čaká prenasledovanie

Oxford, 25. apríla 2008 – ENI

Americká komisia, ktorá monitoruje náboženskú slobodu vo svete, naliehala na Čínu, aby zastavila posielanie žiadateľov o azyl zo Severnej Kórei naspäť do vlasti. Severo-kórejčania, ktorí sa obrátia na kresťanskú vieru, alebo majú čo i len kontakt s kresťanmi, čelia ťažkému prenasledovaniu. „Pochopiteľný záujem medzinárodného spoločenstva o jadrovú bezpečnosť nesmie zmenšiť diplomatické úsilie aj o bezpečnosť ľudí v Severnej Kórei", hovorí sa v správe s nadpisom „Väzenie bez mreží", ktorú Komisia Spojených štátov Amerických pre medzinárodnú náboženskú slobodu vydala v polovici apríla.

Katolícke noviny v Malajzii nesmú používať slovo „Allah"

Singapur, 25. apríla 2008 – ENI

Rímsko-katolícke noviny v Malajzii sa obrátili na súd so žiadosťou, aby zvrátil vládny zákaz používať slovo „Allah" v ich periodiku. Vláda nariadila denníku „Posol", ktorý vychádza v malajskom jazyku, prestať používať slovo „Allah" pre pojem Boha. Autority tejto juhovýchodnej ázijskej krajiny, kde sa väčšina obyvateľov hlási k Islamu, tvrdia, že slovo sa smie používať, len keď sa hovorí o Bohu vo vzťahu k moslimskému náboženstvu. Miestni cirkevní predstavitelia však argumentujú, že slovo „Allah", ktoré má svoj pôvod v arabskom jazyku, je v malajčine jediným výrazom pre Boha.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CEC, LWI, BWA, UMNS a ALC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 06.05.2008 09:29 zobrazeno: 2690x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus