WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na neděli Boží Trojice

Modlitba k trojjedinému Bohu

 

Trojjediný Bože,
Tobě vzdáváme úctu a chválu.
Žiješ životem nepomíjející lásky jako Otec, Syn a Duch svatý.
Přebýváš ve skrytém světle.
Nikdo z lidí se k tobě nemůže přiblížit
a svou myslí obsáhnout tvou velikost.
Bože Otče,
ty jsi nás stvořil z ničeho.
S vděčností a nevýslovnou radostí oslavujeme tvou dobrotu.
Synu Boží,
přišel jsi od Otce, pohnut láskou k nám,
a podstoupil jsi bolestnou smrt na kříži pro spásu naší duše.
Odpusť nám naše staré hříchy a viny, a dej ať neupadneme do nových.
Duchu svatý!
Rozněcuj svou lásku v našem srdci.
Veď nás tímto životem až ke konečnému cíli,
kterým je věčná blaženost a nepomíjející pokoj.
Vzdávejme slávu Otci, Synu i Duchu svatému
nyní i stále.
Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 23.05.2008 03:44 zobrazeno: 3969x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus