WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – květen a červen 2008

7. 5. 2008    Účast na kolokviu o husitství "Světla a stíny husitství" pořádané
Českou křesťanskou akademií ve spolupráci s nadací Konrada Adenauera v klášteře Emauzy v Praze

10. 5. 2008   Svatodušní bohoslužby v náboženských obcích Vyškov a  Blansko s biřmováním

13. 5. 2008   Beseda s občany v Rudné společně s bratrem biskupem ThDr.
Davidem Tonzarem

14. 5. 2008    Modlitba při pietním shromáždění k uctění památky železničářů a dalších obětí v květnových dnech na Masarykově nádraží v Praze

16. 5. 2008    Slovo na zahájení výstavy o husitství „Stále živá historie“ a
„Společné dějiny spojují“ v rámci 10. husitských slavností v muzeu ve Slaném

19. 5. 2008    Setkání církevní komise

24. 5. 2008    Úvodní bohoslužba slova na jarním setkání v Praze 6 - Dejvicích

27. 5. 2008    Návštěva brněnské diecéze

28. 5. 2008    Vědecká rada Husitské teologické fakulty UK

28. 5. 2008    Májová bohoslužba v náboženské obci Praze – Hloubětín

1. 6. 2008    Bohoslužba v náboženské obci Kladno

3. 6. 2008    Účast na akci k 10. výročí Duchovní služby v Armádě ČR

7. 6. 2008    Církevní zastupitelstvo

9. 6. 2008    Účast na synodě pražské diecéze

11. 6. 2008    Účast na synodě královéhradecké diecéze

12. 6. 2008    Vzpomínka na biskupy – patriarchy - dr. K. Farského, G. A. Procházku a dr. F. Kováře v Husově sboru v Praze - Dejvicích

14. 6. 2008    Pietní akce v Lidicích

16. 6. 2008    Benefiční koncert od 17 hod. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Tento koncert pořádá rada starších k vydání knihy a CD „Putování víry s Abrahamem“, souboru dramatizací a zhudebnění biblických témat pro mládež. Při koncertu vystoupí: Alexander Schonert (housle), Bohumír Rabas (varhany), Happy Day Quintet (zpěv), Jan Konopásek, člen Studia 5 (flétna, barytonsaxofon), pěvecké sbory chrámu sv. Mikuláše „Prážata“ a „Resonance“ pod vedením Míly Pospíšilové, Taneční škola Jany Ericsson - Tomanové a další hosté. Veškerý výnos dobrovolného vstupného bude věnován podpoře nevidomých hudebníků.

17. 6. 2008    Účast na synodě olomoucké diecéze

24. 6. 2008    Otevírání vojenské kaple v Žatci

28. 6. 2008    Bohoslužby k 80. výročí sboru v JaroměřiHelena Bastlová publikováno: 03.06.2008 02:28 zobrazeno: 4310x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus