WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze světové ekumeny od slovenské ERC

Zpráva z mezinárodního teologického kongresu o vzdělávání duchovních, úspěchy čínské tiskárny Biblí a další.

Svetový Luteránsky zväz usporiadal konferenciu o evanjelickom učení o Cirkvi

Ženeva, 13. júna 2008 – LWI

Protestantské chápanie cirkvi bolo centrálnou témou medzinárodnej konferencie Svetového Luteránskeho zväzu, ktorá sa konala 12. – 16. júna v Ekumenickom Inštitúte Bossey, neďaleko Ženevy. Pripravilo ju Oddelenie pre Teológiu a Štúdium Svetového Luteránskeho zväzu (OTS SLZ). Ako oficiálnu tému konferencie zvolilo citát z Nicejského vierovyznania „Jedna, svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev" s podtitulom „úvahy o pochopení cirkvi v ekumenickej perspektíve". Pozvanie prijali teologické kapacity z jedenástich krajín. 

Konferencia v Bossey zahájila nový študijný program OTS SLZ, v priebehu ktorého budú odborníci na ekleziológiu interpretovať citát z Nicejského kréda „Veríme v jednu svätú všeobecnú a apoštolskú Cirkev" z perspektívy Evanjelickej luteránskej cirkvi a súčasnej protestantskej teológie a dajú jej novú sviežosť. Štúdium pomôže urobiť evanjelické učenie o cirkvi zrejmejším. Je „historickou povinnosťou Evanjelickej cirkvi objasniť ekleziologické dôsledky reformačnej teológie pre samých seba a pre ostatné cirkvi", povedal pred stretnutím reverend Dr. Hans-Peter Grosshans, študijný tajomník pre teológiu SLZ. Reverend Grosshans ďalej prezradil, že ďalšie stretnutia v rámci študijného programu sa budú konať v Južnej Amerike, Ázii a Afrike.  Prvé stretnutie na pôde Európy sa zameralo na význam frázy z Nicejského vyznania v jej celistvosti pre protestantské cirkvi dneška.  Nasledujúce stretnutia budú v detailoch rozoberať význam jednotlivých znakov cirkvi – jednoty, svätosti, všeobecnosti a apoštolskosti pre dnešné protestantské cirkvi.

Účastníci stretnutia v Bossey prišli z Brazílie, Dánska, Etiópie, Fínska, Nemecka, Grécka, Malajzie, Mjanmarska, Švajčiarska, Spojených štátov Amerických a Zambie.

Okrem evanjelických odborníkov sa stretnutia zúčastnili aj predstavitelia pravoslávnych cirkví, Rímsko-katolíckej cirkvi, baptistov a reformovaných kresťanov. Podľa reverenda Hansa-Petra Grosshansa, evanjelické chápanie cirkvi sa nesmie usilovať potvrdzovať vlastnú identitu v protiklade k ostatným kresťanským vierovyznaniam, ale radšej v spolupráci s nimi. Dôraz musíme položiť na ekumenický dialóg. Zároveň musíme vziať do úvahy rozličné kontexty, v ktorých naše cirkvi žijú, a iba takto definovať čo je cirkev a definíciu premeniť na realitu. – povedal doktor Grosshans. 

Od podpísania Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení 31. októbra 1999 v Augsburgu v Nemecku predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu a Rímsko-katolíckej cirkvi, je „cirkev" stále viac ústrednou témou ekumenických dialógov. Proces prijímania Spoločného vyhlásenia bolestne ale jasne ukázal, že hlavnou prekážkou k nášmu zjednoteniu sú rozchádzajúce sa chápania konceptu cirkvi. – povedal na záver pre agentúru LWI reverend doktor Hans-Peter Grosshans. Zdôraznil tým centrálny význam a aktuálnosť problematiky ekleziológie – učenia o cirkvi v evanjelickom kontexte, ktorým sa bude v najbližších rokoch zaoberať nový študijný proces Svetového Luteránskeho zväzu.

Medzinárodný kongres o ekumenickom teologickom vzdelávaní

9. júna 2008 – WCC

Ekumenické vzdelávanie teológov má veľký strategický význam pre kresťanstvo 21. storočia. – tak znie posolstvo 4. kongresu Svetovej konferencie združení teologických inštitúcií, ktorý sa konal od 31. mája do 7. júna v Grécku. Kongres potvrdil, že cirkvi, nadácie a univerzity by mali venovať väčšiu pozornosť napomáhaniu a financovaniu ekumenického teologického vzdelávania. Jeho súčasťou sú výmenné programy pedagógov a študentov medzi rôznymi krajinami a cirkvami. Ekumenické teologické vzdelávanie je rozhodujúcim pre posilnenie identity cirkví a súčasne ich otvorenosť pre ekumenický a medzináboženský dialóg – zdôraznili účastníci kongresu.
6-dňového zhromaždenia, ktorého témou bolo „Teologické vzdelávanie: radikálne prehodnotenie", sa zúčastnilo 60 popredných odborníkov v oblasti teologického vzdelávania z 35 krajín severnej i južnej pologule.

Kanadské cirkvi privítali ospravedlnenie sa vlády domorodým obyvateľom

Toronto, 12. júna 2008 – ENI / Ženeva, 13. júna 2008 – LWI

Vedúci predstavitelia cirkví v Kanade ocenili verejné ospravedlnenie sa Kanadskej vlády pôvodným domorodým obyvateľom, ktorí boli v minulom storočí obeťou vládou presadzovanej politiky násilnej asimilácie. Od 70-tych rokov 19. storočia až po 70.-te roky minulého storočia vláda odnímala domorodým obyvateľom deti a násilne ich usadzovala v internátnych školách, z ktorých mnohé patrili kresťanským cirkvám. Minulý týždeň v stredu, 11. júna v Ottawe sa Kanadský premiér Stephen Harper domorodým obyvateľom verejne ospravedlnil. Arcibiskup Anglikánskej cirkvi Kanady Fred Hiltz, povedal, že bol dojatý ospravedlnením predsedu vlády. Reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu označil ospravedlnenie za dôležitý znak ochoty vysporiadať sa s bolestným dedičstvom nespravodlivého zaobchádzania s domorodými obyvateľmi. „Poctivé preskúmanie minulých zranení je nevyhnutným krokom k vyliečeniu spomienok. Modlím sa, aby sa tieto ospravedlnenia stali začiatkom otvoreného procesu hlbokého zmierenia medzi pôvodnými a ne-domorodými obyvateľmi.", povedal Noko. Súčasne sa poďakoval cirkvám v krajine za verejnú podporu vlády pri tomto oficiálnom ospravedlnení sa a vyzval ich, aby sa v tomto procese „otvorene a čestne vysporiadali s tým, za čo ony nesú zodpovednosť, aby sa mohli stať nástrojom uzdravenia a samy byť uzdravené". Vo februári tohto roku sa za zlé zaobchádzanie s domordcami podobným spôsobom ospravedlnil i Austrálsky premiér Kevin Rudd.

Nová čínska tlačiareň vytlačí mesačne milión Biblií

Hong Kong, 11. júna 2008 – ENI

Spoločnosť Amity Printing v Nanjingu má od tohto mesiaca vybavenie, ktoré jej umožňuje vytlačiť mesačne milión Biblií. Spoločnosť momentálne pripravuje špeciálne dvojjazyčné vydanie Svätého Písma pre účastníkov Olympijských hier. „Nová fabrika pre tlač je míľnikom v službe cirkvi" v sprostredkovávaní Biblie pre obyvateľov Číny, povedal v telefonickom rozhovore pre agentúru ENI Qiu Zhonghui, riaditeľ tlačiarenskej spoločnosti. „Neslúžime iba potrebám Číny. Tlačíme Biblie pre mnoho ďalších krajín v množstve rozličných jazykov", doplnil. Nová fabrika na tlač je v tejto službe Biblickej tlačiarenskej spoločnosti veľkou pomocou.

Austrálčania rozdelení kvôli financovaniu potratov

Melbourne, 6. júna 2008 – ENI

Austrálske agentúry humanitárnej pomoci napojené na náboženské spoločenstvá sú rozdelené v názore na posledné kroky vlády. Austrálska vláda prehodnocuje súčasný zákon, ktorý zakazuje financovanie potratov v rámci programov zahraničnej pomoci krajiny. Počas viac ako 12 posledných rokov Austrália nedovoľovala, aby sa finančné prostriedky na pomoc v rozvojových krajinách používali na uhrádzanie zákrokov umelého prerušenia tehotenstva. Podobný zákon platil aj v USA. Austrália a Spojené štáty boli údajne jedinými západnými krajinami, ktoré trvali na tomto zákaze.

Letničný kazateľ najväčšieho cirkevného zboru na svete odchádza do dôchodku

Tokyo, 12. júna 2008 – ENI

Letničný kazateľ reverend David Yonggi Cho, ktorý stál na čele údajne najväčšieho kresťanského cirkevného zboru na svete s 800 000 členmi, po 50 rokoch pastorskej a kazateľskej služby odišiel do dôchodku. Oznámil to člen rady starších cirkevného zboru v Soule v Južnej Kórei, kde reverend Cho slúžil. Letničný zbor v Soule patrí do pentekostálneho združenia Zhromaždenia Božie. Do budovy, v ktorej sa veriaci zboru stretávajú na modlitby, chvály a uctievanie, sa zmestí naraz 25 000 ľudí. Veriaci prichádzajú na bohoslužby často niekoľko hodín dopredu, aby si zaistili miesto.

V Európskom parlamente organizujú semináre o Islame, kresťanstve a Európe

Brusel, 30. mája 2008 – CEC

29. mája sa v Európskom parlamente v Bruseli konal už druhý zo série seminárov s panelovou diskusiou o Islame, kresťanstve a Európe. Stretnutia spoločne pripravujú Konferencia Európskych cirkví, Rada (Katolíckych) biskupských konferencií Európskeho spoločenstva a Adenauerova nadácia. Ostatný seminár sa venoval otázke viditeľnosti náboženstiev na verejných priestranstvách v Európe, konkrétne budovaniu mešít v Európe, ale aj bohoslužobných priestorov iných náboženstiev a noseniu náboženských symbolov, vrátane oblečenia, na verejnosti. Seminára sa zúčastnilo okolo 100 ľudí, medzi nimi členovia Európskeho parlamentu a pracovníci ďalších inštitúcií Európskej únie. 

Poslanec Európskeho parlamentu Laszló Surjan z Maďarska v súvislosti s pokusmi o vylúčenie náboženských symbolov z verejného priestoru varoval pred „návratom veriacich v Európe do katakomb", skúsenosť kresťanov východnej a strednej Európy počas 40 rokov komunistického režimu. Reverendka Berit Schelde Christensen z Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Dánsku povedala, že budovanie priestorov pre bohoslužbu má podstatnú dôležitosť, lebo tieto miesta pozývajú občanov pri ich hľadaní zmyslu. „Je nevyhnutné rozpoznať duchovné hľadanie každej ľudskej bytosti", potvrdila. Architekt Joël Privot, ktorý sa dlhodobo špecializuje na projektovanie mešít v Európskom kontexte, zdôraznil, že kľúčom k úspechu pri budovaní nového náboženského objektu je dialóg obyvateľov, miestnych autorít a náboženskej komunity. 

Organizátori série seminárov v Európskom parlamente pripravujú tieto stretnutia ako súčasť svojho príspevku k Európskemu roku medzikultúrneho dialógu, ktorý bol vyhlásený na tento rok.

Európski protestanti sú sklamaní z výsledkov referenda v Írsku

Viedeň/Bern, 14. júna 2008 – CPCE

Prezident Spoločenstva protestantských cirkví v Európe vyjadril obavy o budúcnosť Európskej únie po tom, ako v piatok 13. júna občania Írskej republiky odmietli v referende Lisabonskú zmluvu. Od roku 2001 sa tak ratifikácia európskej zmluvy už po druhýkrát stala obeťou referenda v členskom štáte Únie. „Írske „nie" je vážnou skúškou pre Európsku Úniu", povedal reverend Thomas Wipf. Zároveň vyzval k tomu, aby proces rozvoja Európskej únie pokračoval.  Protestantské cirkvi v Európe sa opakovane zapájali do diskusie o novej dohode Európskej únie s cieľom prispieť k rozvoju spoločenstva, ktoré by bolo postavené na skutočných hodnotách. Z pohľadu protestantských cirkví nová zmluva prináša lepší základ pre spolužitie ľudí a štátov v Európe. Nová Európska zmluva napríklad zaväzuje predstaviteľov Únie viesť „otvorený, transparentný a pravidelný dialóg" s cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Rozhodnutie Írov je preto podľa európskych protestantov poľutovaniahodné.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, CEC a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania/xxx – agentúrny zdroj.Kateřina Děkanovská publikováno: 20.06.2008 09:49 zobrazeno: 2508x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus