WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s doznáním nehodnosti před přijímáním svátosti večeře Páně

Červen 2008 – synoda pražské diecéze – Čelákovice

Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal.
    Gn 32,11   

Pane Ježíši Kriste vítězný a oslavený,

 

ty jsi pro nás přichystal velkolepou hostinu.

 

Jako varování pro nás zní, že hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni (Mt 22,8).

 

Jak se v této chvíli cítíme? Jako dokonalí, sebevědomí, vypínající se nad druhé a pohrdající jimi, pyšní na svoji službu, za každou cenu úspěšní, jako ti nejlepší z nejlepších?

 

A nebo jako ti, kteří v hloubi svého srdce v úzkostech před tebou pociťují svoji nehodnost?

 

Jan Křtitel – takový opravdový služebník a velký Boží muž, a přesto řekl, že ti není hoden ani rozvázat řemínek u obuvi (Mk 1,7).

 

A Pavel – takový svědek a úspěšný misionář, a přesto řekl, že není hoden titulu „apoštol“, neboť dříve pronásledoval církev (1 K 15,9).

 

A římský setník - takový člověk uznávaný ve svém okolí pro své skutky dobročinnosti a soucitný přístup k druhým, a přesto přiznal před tebou svoji nehodnost (Mt 8,8).

 

Jen ty sám můžeš posoudit, kdo z nás je skutečně hoden toho být u tvého stolu a přijímat z něho k požehnání jeho dary, a kdo toho hoden není.

 

Proto tě prosíme: Ty sám nás učiň způsobilými přijmout svátost chleba a kalicha v obecenství s tebou.

 

Učiň, aby tvá svatá večeře nám byla ke spáse, jako tvým věrným jedenácti apoštolům.

 

 

Skláníme se před tebou ve svaté úctě a doznáváme i prosíme: PANE, NEJSME HODNI…

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 30.07.2008 09:41 zobrazeno: 3682x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus