WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za sbor

Horažďovice – červenec 2008

„Kněží vnesli schránu Hospodinovy smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně, pod křídla cherubů.“ 
1 Kr 8,6

 

Bože, ty nejsi vázán prostorem a nepodléháš času! Chceme ti na tomto místě a v tomto čase s vděčností poděkovat za tento sbor.
Děkujeme ti za to, že před 80 lety byl po dokončení tento chrám odevzdán k bohoslužbě, aby zde bylo hlásáno tvé evangelium a mohl zde tvůj lid být obnovován a posilován z tvých svátostných darů; aby zde byly vyslovovány naše díky i prosby a zněla hudba a zpěv k slávě tvého jména.
Děkujeme ti za všechny sestry a bratry minulých generací, kteří se zde shromažďovali pod slávou tvé přítomnosti viditelné zrakem víry.
Tak jako kněží vnášeli do jeruzalémského chrámu truhlu s Božím zákonem (2 Pa 5,7), dej, ať i do tohoto prostoru je přinášeno s úctou tvé slovo. Ať duchovní i nadále zde přinášejí tvé slovo, a to nejen do svátostného prostoru, ale svým spolehlivým svědectvím i do každodenního života. Ať také laici jsou nositeli tvého evangelia, neboť všichni jsme jako kněží Božího království povoláni k tomu, abychom hlásali skutky toho, který nás ze tmy povolal do svého podivuhodného světla (1 Pt 2,9).
Jedinému pravému Bohu, kterého žádný chrám nemůže obsáhnout, neboť je Pán nebe i země, buď vzdávána chvála, čest a úcta nyní i navždy. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 30.07.2008 09:43 zobrazeno: 3516x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus