WebArchiv - archiv českého webu

Nové zprávy ze světové ekumeny

Hned dvě vydání zpravodajského monitoringu. Zajímavosti z církví a jiných náboženství.

Baptisti prežívajú leto nabité stretnutiami:

·          Výročné zhromaždenie Svetovej baptistickej aliancie

18. júla 2008 – BWA

Minulý týždeň, 20. – 25. júla, sa v Prahe konalo Výročné zhromaždenie Svetovej baptistickej aliancie. Súčasťou stretnutia, ktoré sa po prvýkrát zišlo na území Českej republiky, bolo zasadnutie Generálnej rady, najvyššieho rozhodovacieho orgánu aliancie v období medzi Svetovými kongresmi baptistov. Tieto sa konajú každých 5 rokov. Na poslednom z nich, v roku 2005 v Birminghame, oslávila Svetová aliancia baptistov 100 rokov od svojho vzniku. Súčasťou tohtoročného stretnutia v Prahe bolo aj plánovanie budúceho Svetového kongresu, ktorý sa bude konať v roku 2010 v Honolulu na Havajských ostrovoch. Stretnutia Generálnej rady sa zúčastnilo 414 delegátov zo všetkých svetových kontinentov. V Prahe počas stretnutia zasadal takisto Výkonný výbor Baptistickej aliancie, rozličné sekcie, ako napríklad humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc; konali sa tiež stretnutia 6 regionálnych združení baptistov podľa jednotlivých kontinentov a stretnutia špecializovaných oddelení, napríklad pre mládež a pre ženy.

·          Práca komisií Svetovej baptistickej aliancie

22. júla 2008 – BWA

Na výročnom stretnutí v Prahe boli aj stretnutia 6 komisií Svetovej aliancie baptistov. Komisia pre cirkevné učenie a medzicirkevnú spoluprácu a Komisia pre slobodu a spravodlivosť asistovali aliancii pri formulovaní odpovede baptistov na list, ktorý kresťanským vodcom v októbri minulého roku poslali 138 moslimskí učenci ako pozvanie pre spoločný otvorený dialóg. Komisia pre slobodu a spravodlivosť sa na samostatnom stretnutí venovala otázke utečencov, migrácie a stratených ľudí. Tri z komisií (Komisia pre baptistické dedičstvo a identitu, Komisia pre cirkevné učenie a medzicirkevnú spoluprácu, a Komisia pre cirkevných vodcov) sa spoločne zaoberali otázkou „Ordinácie alebo poverovania služobníkov" so zámerom objasniť pochopenie a prax ordinácie v baptistických spoločenstvách žijúcich v rozličných kontextoch po celom svete.  Členom Svetovej baptistickej aliancie je 214 baptistických jednôt vo viac ako 120 krajinách. Aliancia združuje asi 105 miliónov ľudí.  Zázemie pre stretnutie v Prahe vytvoril Medzinárodný baptistický teologický seminár, ktorý tam sídli.

·          Teologická konferencia a festival mladých

18. júla 2008 – BWA

26. – 29. júla pokračovalo stretnutie v Prahe na Medzinárodnom baptistickom teologickom seminári. Konala sa tam 7. baptistická medzinárodná konferencia o teologickom vzdelávaní. Stretlo sa na nej 125 baptistických učencov, profesorov a  autorov teologických kníh. Zamerali sa na tému „Skúmanie teologických hraníc: príbeh baptistov od Amsterdamu po dnes". 

30. júla sa začína v nemeckom meste Lipsko 15. baptistická mládežnícka svetová konferencia. Očakáva sa na nej účasť viac ako 7000 mladých ľudí z vyše 80 krajín, väčšina vo veku od 13 do 35 rokov. Pod nosnou témou „Ponor sa hlbšie" ich spoja bohoslužobné podujatia, neformálne stretnutia, kultúrne výmeny, nadväzovanie priateľstiev, ale aj evanjelizácia a misia.

Lambetská konferencia anglikánskych biskupov začala spoločnými dňami stíšenia

Canterbury, 18. júla 2008 – LCDaily

Od 16. júla do 3. augusta sa neďaleko sídla najvyššieho predstaviteľa Anglikánskeho spoločenstva, arcibiskupa z Canterbury, koná Lambetská konferencia – stretnutie biskupov a vysokých anglikánskych cirkevných predstaviteľov z celého sveta. Lambetská konferencia sa prvýkrát zišla v roku 1867 a odvtedy sa koná každých desať rokov. Tento rok sa na nej zišlo viac ako 600 biskupov spoločenstva, ktoré zahŕňa 77 miliónov veriacich.  Prvé tri dni sa biskupi stretli pri duchovných cvičeniach, naplnených meditáciou nad Svätým Písmom, spoločným zdieľaním, modlitbami a spevom. Dni spoločného stíšenia viedol arcibiskup Canterbury Rowan Williams. Biskup George Councell z New Jersey povedal, že tieto dni boli „obrovským zdrojom posilnenia" pre prácu v nastávajúcich dňoch. Arcibiskup Harare, Sebastian Bakare, o spoločných dňoch duchovných zamyslení povedal: „Boli naplnené pokojom. Arcibiskup Williams sa dotýkal tém, ktoré nás všetkých spájajú."  Samotná Lambetská konferencia bola slávnostne zahájená Eucharistickými službami Božími v Canterburskej katedrále 20. júla. Biblické zamyslenia v Canterburskej katedrále pokračujú počas celého trvania konferencie.

Rumunská pravoslávna cirkev odpustila arcibiskupovi, ktorý prijal eucharistiu na katolíckej omši

Varšava, 18. júla 2008 – ENI

Rumunská pravoslávna cirkev pripomenula svojim členom, aby neprijímali sviatosti v iných denomináciách. Stalo sa tak potom, ako udelila ospravedlnenie arcibiskupovi Banátu, ktorý v júni prijal Večeru Pánovu počas Katolíckej omše. „Žiadny biskup, kňaz, diakon, mních, rehoľná sestra, alebo laický veriaci Rumunskej pravoslávnej cirkvi nesmie prijať svätú eucharistiu v inej kresťanskej cirkvi", povedal tlačový úrad patriarchátu v Bukurešti vo vyhlásení 9. júla. Súčasne doplnil, že tí, ktorí by toto ustanovenie neuposlúchli, stratia „spoločenstvo s pravoslávnou cirkvou".

Spomienka na poslednú ruskú cársku dynastiu, ktorú pred 90 rokmi popravili boľševici

Moskva, 22. júla 2008/ Varšava, 23. júla 2008 – ENI

Rusko si pripomenulo 90 rokov od zavraždenia cára Mikuláša II., jeho manželky Alexandry a ich piatich detí boľševikmi 17. júla 1918, rok po začiatku revolúcie v Rusku. Pri príležitosti spomienky zorganizovali koncerty, výstavy, náboženské procesie a diskutovalo sa o pokání a rehabilitácii. „Rehabilitovanie diabolského skutku spáchaného v júli 1918 znamenalo začiatok tragických udalostí, ktoré náš národ pretrpel v 20. storočí", povedal patriarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexej II. vo vyhlásení pri príležitosti spomienky.  Hovorca Ruskej pravoslávnej cirkvi reverend Vševolod Čaplin požadoval odsúdenie vraždy cára a jeho rodiny ako súčasť jasného zrieknutia sa komunistickej minulosti. „Rusko sa nemôže postaviť budúcnosti s čistým svedomím, kým si budeme myslieť, že to, čo boľševici urobili, bolo normálne", povedal reverend Čaplin, ktorý je zástupcom vrchného predstaviteľa Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Moskovského patriarchátu.

Seminár SLZ o pohľade evanjelikov na letničné vplyvy v Afrike

Soweto, Južná Afrika/Ženeva, 17. júla 2008 – LWI

Existuje obrovská rôznorodosť medzi evanjelickými cirkvami v Afrike vo vzťahu k uzdravovaniam, exorcizmu, hovoreniu v jazykoch a iným skutočnostiam, ktoré sú obyčajne spojené s letničnými cirkvami. Existujú však evanjelické teologické presvedčenia, ako napríklad prvoradé miesto Božej milosti, ktoré sú kľúčové pre hodnotenie týchto praktík. 

Taký je výsledok teologického seminára, ktorý v Sowete v Juhoafrickej republike pripravilo Oddelenie pre teológiu a štúdium Svetového luteránskeho zväzu. 30 účastníci seminára z rozličných kútov Afriky i spoza jej hraníc sa na ňom zamýšľali nad témou „Kľúčové evanjelické presvedčenia a praktiky vo vzťahu k neo-pentekostalizmu". Seminár bol šiestym v sérii štúdií na tému Teológia v živote Cirkvi.

V ústrednom príhovore rozlíšil profesor J. Kwabena Asomoah-Gyadu z Teologického seminára Svätej Trojice v Accre v Ghane medzi klasickými letničnými hnutiami a novšími neo-pentekostálnymi dôrazmi na teológiu prosperity a postupu nahor. Poukázal tiež na to, že cirkvi v Novej Zmluve boli „skrz-naskrz charizmatické" v tom, ako zažívali Božiu zmocňujúcu prítomnosť. Zdôraznil i rozmanitú, mnohotvárnu povahu pentekostalizmu a charizmatických obnovujúcich hnutí.

Doktorka Sarojini Nadar z Univerzity Kwazulu-Natal v Pietermaritzburgu v Južnej Afrike upozornila, že sola Scriptura v chápaní mnohých neo-pentekostalistov vedie k prístupu, ktorý vníma Bibliu ako neomylnú, bezchybnú, inšpirovanú a bezprostrednú. Tento prístup je uprednostňovaný pred kristologickou hermeneutikou Lutera.

Účastníci seminára podčiarkli dôležitú úlohu cirkvi v odpovedaní na aktuálne potreby ľudí. Zdôraznili potrebu vytvárať bohoslužby, na ktorých by sa ľudia sami mohli viac zapojiť, a nutnosť ceniť si rozličné dary a ovocie Ducha Svätého. „Mnoho ľudí opustilo evanjelické kostoly, pretože mali pocit, že im nebola daná príležitosť, aby využili svoje duchovné dary", poznamenal Grace Ufan Friday, evanjelizátor Luteránskej cirkvi v Nigérii. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že vyučovaniu o Duchu Svätom a veľkom množstve darov Ducha by sa mala, najmä medzi laickými veriacimi, venovať väčšia pozornosť.

Saudsko-arabský kráľ zvolal Svetovú konferenciu o medzináboženskom dialógu

21. júla 2008 – WCC

Dialóg je „najlepšou cestou k vzájomnému porozumeniu a spolupráci ako v medziľudských vzťahoch tak i v mierovom spolužití medzi národmi", hovorí sa v záverečnej správe, ktorú potvrdili delegáti Svetovej konferencie o dialógu v španielskom Madride. Konferencia prebehla v dňoch 16. – 18. júla. Zorganizovala ju Moslimská svetová liga, s iniciatívou prišiel kráľ Saudskej Arábie Abdullah bin Abdul Aziz.

„Dialóg je jednou zo základných vecí života. Je takisto jedným z najdôležitejších prostriedkov vzájomného poznávania, spolupráce, výmeny záujmov a nachádzania pravdy. Všetko toto prispieva k blahu ľudstva.", pokračuje správa a vyzýva k neutíchajúcemu dialógu medzi náboženstvami, civilizáciami a kultúrami. Zároveň žiada valné zhromaždenie OSN, aby podporilo odporúčania tohto zhromaždenia.

Svetovú radu cirkví na stretnutí reprezentoval metropolita Francúzska Emmanuel, zastupujúci Ekumenický patriarchát. Metropolita potvrdil, že medzináboženský dialóg je dlhodobo jednou z hlavných priorít pastorálneho záujmu a práce Svetovej rady cirkví i pravoslávneho patriarchátu v Konštantinopole.

Kráľ Abdullah v otváracom príhovore povedal: „Musíme povedať svetu, že rozdiely nemusia viesť k sporom." 

„Táto udalosť je historickou nielen preto, že ju zvolal saudsko-arabský kráľ alebo moslimovia, ale aj preto, že medzi partnermi dialógu sú hinduisti, budhisti, a skihovia, ktorých konzervatívni moslimovia tradične nepovažujú za náboženstvá", povedal reverend Shanta Premawardhana, riaditeľ programu medzináboženského dialógu a spolupráce Svetovej rady cirkví, ktorý sa konferencie tiež zúčastnil. Medzi prítomnými kresťanmi bol aj kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Na konferencii boli takisto židovskí náboženskí vodcovia. Celkovo sa Medzinárodnej konferencie pre dialóg v Španielsku v Madride zúčastnilo okolo 200 predstaviteľov rozličných náboženstiev.

Islam je oficiálnym štátnym náboženstvom v Saudskej Arábii. Nemoslimské náboženské obrady a symboly sú na území kráľovstva zakázané.

Valné zhromaždenie Svetovej federácie kresťanských študentov (WSCF)

Ženeva, 28. júla 2008 – ENI / WCC / WSCF

Citát z proroka Joela „vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať" je témou 34. Valného zhromaždenia Svetovej kresťanskej študentskej federácie, ktoré sa 1. – 9. augusta koná v Montreale v Kanade. Stretlo sa na ňom 200 študentov a mladých vodcov národných študentských kresťanských hnutí z celého sveta z takmer všetkých kresťanských denominácií. Valné zhromaždenie hodnotí posledné 4 roky činnosti, plánuje ďalšiu štvorročnicu a zvolí nové vedenie federácie. Venuje sa aj otázkam sociálnej spravodlivosti a solidarity, teologickej a biblickej reflexii aktuálnych otázok súčasných mladých ľudí a otázke výchovy nových ekumenických vodcov. Svetová kresťanská študentská federácia bola založená v roku 1895 a v súčasnosti združuje 105 národných študentských kresťanských hnutí.

Valnému zhromaždeniu poslali pozdravy mnohí súčasní cirkevní a ekumenickí vodcovia. Reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, ktorý bol sám aktívnym členom organizácie a jedným zo zakladateľov študentského kresťanského hnutia v jeho rodnej krajine Keni, sa v pozdrave podelil s účastníkmi o svoje sny a napísal: „Som si hlboko vedomý vplyvu, aký študentské kresťanské hnutie môže mať na formovanie života človeka." Reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu účastníkom Valného zhromaždenia s vďačnosťou Bohu pripomenul, že „študentské kresťanské hnutia boli skutočným prorockým hlasom a pioniermi v ekumenickom hnutí." Podobne kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov vo svojom liste Valnému zhromaždeniu zdôraznil, že inšpirovaní mladí ľudia, s víziou a znalosťami sú nádejou ekumenického úsilia. „Mladí ľudia, ako vy, ktorí ste zhromaždení v Montreale, sú pokladom našich cirkví pre napomáhanie jednoty kresťanov v našich zložitých časoch."

Stretli sa najvyšší pravoslávni patriarchovia

Moskva, 28. júla 2008 – ENI

Dvaja najvyšší pravoslávni patriarchovia sa stretli v hlavnom meste Ukrajiny a zaviazali sa k jednote cirkvi. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 1020. výročia „pokrstenia Kyjevskej Rusi". V roku 988, po tom ako veľkoknieža Vladimír prijal kresťanstvo a ustanovil ho za náboženstvo svojho ľudu, sa 25. júla začali hromadné krsty obyvateľov Kyjeva. 

Osláv sa zúčastnil Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I., považovaný za duchovného vodcu pravoslávnych kresťanov, aj Moskovský patriarcha Alexej II., hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi. Obidvaja patriarchovia spoločne slávili nedeľnú svätú liturgiu.

Ekumenický patriarcha navštívil Kyjev prvýkrát po 350 rokoch.


Svetová rada cirkví výzva svojich partnerov k reakciám na dve centrálne otázky

Ženeva, 18. júla 2008 – WCC/CPCE

Stály výbor Svetovej rady cirkví pre konsenzus a spoluprácu prosí ekumenických partnerov a členské cirkvi rady, aby sa vo väčšej miere vyjadrili k návrhu usporiadať „rozšírené valné zhromaždenie" a poskytli svoj teologický náhľad na otázku chápania Cirkvi, čiže problematiku ekleziológie. Stály výbor sa stretol začiatkom júla v teologickom seminári v Hofgeismare v Nemecku.

Výbor ustanovilo Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví v Porto Alegre v roku 2006 ako pokračovanie Špeciálnej komisie pre pravoslávnu účasť v rade. Komisia pracovala od roku 1998 a priniesla množstvo reformných návrhov ohľadom rozhodovacích procesov Svetovej rady, celkového prístupu k riešeniu otázok, a jej modlitebného života, ktoré viedli k uvoľneniu nedorozumení medzi rodinami cirkví združených v rade.  

Myšlienka rozšíreného zhromaždenia, alebo rozšíreného priestoru sa takisto zrodila na Valnom zhromaždení v Porto Alegre. Zámerom je dať na zhromaždení priestor širšiemu spektru účastníkov, presahujúcemu hranice členských cirkví Svetovej rady cirkví, vrátane iných ekumenických organizácií a svetových spoločenstiev kresťanských cirkví ako sú napríklad Svetový luteránsky zväz a Svetový reformovaný zväz. Zhromaždenie by sa malo uskutočniť v roku 2013.

Druhou kľúčovou záležitosťou je prebiehajúca teologická diskusia o učení o Cirkvi, čiže ekleziológii. Táto otázka je v súčasnej dobe najdiskutovanejšou a takisto najproblematickejšou v ekumenických dialógoch. Pre Svetovú radu cirkví je zvlášť dôležitou, pretože rada je spoločenstvom cirkví z obdobia Reformácie, poreformačných cirkví, a pravoslávnych cirkví, ktoré spolu existujú a spolupracujú napriek rozdielnym pohľadom na náuku o cirkvi.  Valné zhromaždenie v roku 2006 predložilo cirkvám na posúdenie dva dôležité dokumenty v tejto oblasti, publikáciu „Podstata a misia Cirkvi" a vyhlásenie s názvom „Povolaní byť jednou Cirkvou".  Stály výbor pre konsenzus a spoluprácu na svojom stretnutí zároveň potvrdil, že cieľom Svetovej rady cirkví je snaha o jednotu.

Po stretnutí Stáleho výboru sa v Hofgeismare stretol výbor, ktorý má za úlohu hľadať kandidátov a pripraviť voľbu nového generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví. Súčasný tajomník, reverend Samuel Kobia, totiž vo februári počas stretnutia Centrálneho výboru rady oznámil, že sa na konci roka 2008 nebude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie.

Cirkevní pracovníci v Indii protestujú proti vražde aktivistu v boji proti alkoholu

Bangalore, India 30. júla 2008 – ENI

Pracovníci kresťanských cirkví sa pridali k sociálnym pracovníkom pri protestoch v indickom štáte Karnataka. Aktivisti žiadali, aby vláda prijala tvrdé opatrenia proti takzvanej „alkoholovej mafii". K protestom došlo po tom ako bol zabitý vedúci aktivista v boji proti alkoholu. Protestujúci vyjadrili svoju nespokojnosť tým, že 25. júla celý deň sedeli pred sochou Gándího v Bangalore a na záver sa zúčastnili spomienkovej slávnosti na zavraždeného A.T. Babuho v priestoroch národnej kancelárie Študentského kresťanského hnutia. Babu mal 51 rokov a bol tajomníkom Národného zväzu občianskych hnutí pre oblasť Karnataky. 21. júla bol počas cesty na smrť ubitý vo vozidle, ktoré šoféroval.

Medzináboženská konferencia vyzýva: nevyhýbajte sa ľuďom s HIV

Ženeva, 29. júla a Mexico City, 1. augusta 2008 – ENI/WCC

Špecialisti v oblasti medicíny z celého sveta naliehavo žiadali na medzinárodnej medzináboženskej konferencii o AIDS s názvom „Viera v akcii teraz" o väčšiu citlivosť k otázkam vzťahu náboženstva a HIV v náboženských spoločenstvách. Mnohé z nich totiž otázke nevenujú pozornosť a nakazeným ľuďom sa vyhýbajú.

Konferencie veriacich, ktorá sa konala 31. júla až 2. augusta v Mexico City, tesne pred začiatkom XVII. medzinárodnej konferencie o AIDS, sa zúčastnilo vyše 600 cirkevných vodcov z celého sveta. Zamýšľali sa predovšetkým nad otázkou, či náboženstvá môžu urobiť viac v boji proti súčasnej pandémii AIDS. „Náboženské skupiny zohrali v mnohých oblastiach vodcovskú rolu v odpovedi na AIDS", povedala Linda Hartke, koordinátorka ekumenickej organizácie, ktorá stretnutie pripravila.

Účastníkom sa prihovorili viacerí cirkevní a občianski vodcovia a zástupcovia vlád, medzi nimi i reverend Mark Hanson, prezident Svetového luteránskeho zväzu a predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Plenárne zasadania sa počas troch dní zamerali na hlavné prekážky a príležitosti pri dosahovaní cieľa univerzálneho prístupu k prevencii, starostlivosti a liečeniu. 

3. – 8. augusta na tom istom mieste – v Mexico City prebieha XVII. Medzinárodná konferencia o AIDS. Je na nej prítomných okolo 25 000 účastníkov z univerzitných, vedeckých a medicínskych prostredí, ale tiež z oblastí obchodu, vládneho prostredia, náboženských a občianskych organizácií a takisto ľudia reprezentujúci siete HIV-nakazených. Témou 6-dňovej konferencie o AIDS je „Univerzálna iniciatíva teraz". Odhaduje sa, že približne 33 miliónov ľudí na celom svete dnes žije s vírusom HIV.

Zhrnutie výsledkov Lambetskej konferencie, ktorá sa v nedeľu skončila:

·          Moratóriá na citlivé otázky a anglikánska zmluva

Canterbury, 3. augusta 2008 – ENI/LCDaily

Napriek mnohým výzvam a vnútorným napätiam, ktorým sa Anglikánske spoločenstvo muselo postaviť, skončilo sa 3. augusta najvyššie stretnutie anglikánskych biskupov - Lambetská konferencia - v pokojnom duchu. Uzavrela ju slávnostná eucharistická bohoslužba, ktorej predsedal a na ktorej kázal najvyšší predstaviteľ anglikánov arcibiskup z Canterbury Rowan Williams.

Mnohé problémy ostali otvorené, posun však nastal. Anglikáni hovorili o moratóriách na viaceré otázky, ktoré spôsobujú v spoločenstve rozkol; na ich čele sú otázky liturgického posväcovania homosexuálnych partnerských zväzkov a vysväcovania homosexuálnych osôb do funkcie biskupa. Diskutovalo sa aj o časovej ohraničenosti týchto moratórií. Primáti provincií Anglikánskeho spoločenstva sa vyjadrili, že by moratóriá boli platné „kým sa nepodarí dosiahnuť širšiu dohodu".

Biskup Gene Robinson z Episkopálnej cirkvi USA, ktorý žije v homosexuálnom zväzku a ktorého vysvätenie v roku 2003 sa stalo podnetom k búrlivým diskusiám a protestom v rámci spoločenstva, sa vyjadril, že aj keby sa on vzdal svojej funkcie, gayovia a lesby, ktorí sú duchovnými, by zo spoločenstva nezmizli.  Gene Robinson nebol na konferenciu pozvaný ako oficiálny delegát pre obrovské množstvo protestov. Stretnutia sa však zúčastnil z vlastnej iniciatívy s cieľom obhajovať a lobovať za práva homosexuálov.

Anglikáni počas Lambetského stretnutia intenzívne pracovali aj na takzvanej „Zmluve", ktorá by mala na jednej strane umožniť spoločenstvu byť otvorené veľmi širokému spektru dôrazov a zároveň upevniť zväzky v rámci spoločenstva.

·          Arcibiskup z Canterbury zhrnul konferenciu v 3 bodoch

Canterbury, 3. augusta 2008 – LCDaily

Na záverečnej tlačovej konferencii arcibiskup Canterbury, najvyšší predstaviteľ anglikánov, zhrnul úsilie a výsledky Lambetskej konferencie v troch bodoch:

1.     Biskupi potrebovali navzájom spolu hovoriť na bezpečnom mieste. To sa s modlitbou a vo vzájomnej úcte podarilo. 

2.     Vychádzajúc zo vzájomných rozhovorov, Anglikánske spoločenstvo potrebovalo spoznať, aké hlboké je odhodlanie ľudí zostať spolu. Aj v tomto smere sa podarilo pokročiť v hľadaní odpovede. 

3.     A spoločenstvo potrebovalo rozpoznať, aké typy akcií sú stále možné a dôveryhodné napriek zložitému stavu. Aj v tejto oblasti vzájomné svedectvá a niekoľko ďalších vecí pomáha nájsť odpovede.

Arcibiskup Canterbury Rowan Williams neskôr potvrdil, že bol dojatý túžbou prítomných zotrvať v jednom spoločenstve napriek rozchádzajúcim sa pohľadom na niektoré otázky, a záujmom pokračovať v diskusii a hľadaní riešení.

Metodisti vo Veľkej Británii sa rozhodli investovať do mladých

11. júla 2008 – CT/CPCE

Konferencia metodistov vo Veľkej Británii odsúhlasila na svojom júlovom stretnutí, že investuje viac ako 4 milióny libier do veľkej iniciatívy, ktorej zámerom je rozvinúť a posilniť účasť mladých ľudí na živote cirkvi. Počas piatich rokov dostane každý metodistický dištrikt grant, vďaka ktorému budú môcť zamestnať na čiastočný úväzok mladého človeka vo veku medzi 16 a 23 rokov. Väčšinu času budú títo mladí ľudia pracovať v rámci svojho dištriktu, časť ich času bude určená pre aktivity na národnej úrovni. „Účasť na živote cirkvi je o zapojení sa – môže to byť čokoľvek od vyjadrenia názoru až po prípravu programu a účasti na robení rozhodnutí.", povedal Mike Seaton, vodca tímu práce s mladými do 19 rokov.  Zároveň sa každý dištrikt každý rok podujme k novému projektu „Mission Possible" – Misia možná, ktorý navrhnú mladí s cieľom zapojiť v miestnych spoločenstvách evanjelium do akcie.  „Tým, že cirkev prijala túto správu, urobila obrovskú investíciu do budúcnosti. Rozhodnutie je dôkazom toho, že to myslí vážne so zapojením mladých do srdca svojho života.", doplnil Mike Seaton. Pilotný projekt sa začne už v septembri tohto roku.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CT, WCC, WSCF, CPCE a LCDaily  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303 

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENI

 Kateřina Děkanovská publikováno: 08.08.2008 01:26 zobrazeno: 2628x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus