WebArchiv - archiv českého webu

Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK

Praha 25.10.2006 Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK patriarcha 10/25/2006 - proslovy

Vážený pane děkane, vážení pedagogové, studenti, hosté, sestry a bratři, zdravím vás jménem Církve československé husitské jako její nově zvolený a ustanovený patriarcha.
Tato fakulta, jak jsem ji mohl i jako pedagog poznat, se vyznačuje náboženskou otevřeností i humanitním zaměřením. Přesto srdcem celého živého organismu této fakulty je teologie. Teologie, která se i přes časovou vzdálenost váže k odkazu mistra Jana Husa a české reformace. Jestliže humanitní obory se vztahují k hodnotám tohoto života, pak teologie je obor, který se vztahuje k hodnotám, jež tento náš život přesahují.
Vy, kteří nastupujete do prvního ročníku, přicházíte na tuto fakultu z nejrůznějších důvodů. Obecně se rozlišují tři motivy studia. První přístup je, že chci „něco“ studovat. Druhý je, že mám v úmyslu se připravovat na konkrétní povolání, které bych chtěl vykonávat. A třetí je ze zájmu o obor jako takový.
Studium vámi zvolených oborů a zvláště studium teologie je náročné myšlenkové úsilí. Apoštol Pavel v listě Filipským nás vyzývá „Přemýšlejte o všem, co je pravdivé…“ (4,8). Přemýšlet znamená trvalé úsilí. Nemáme podlehnout povrchnímu zdání. V něm se nám totiž zdá všechno hned jasné. Ale přemýšlet znamená věci vidět z různých stran a v různých souvislostech a jít do hloubky.
Spisovatel židovského původu použil výstižný obraz: „Lidské myšlení je jako motýl nad vodní hladinou. Stále musí mávat křídly, aby se neutopil.“
Přeji vám, abyste byli přitahováni oborem, který jste si zvolili nebo který se před vámi v čase studia nově otevře. Přeji vám, aby se vaše cesta vyznačovala zaujatostí pro pravdu a současně otevřeností, nescházela vám píle a vytrvalost.
Modlím se za to, aby Bůh žehnal práci fakulty, aby mohly být rozvíjeny hodnoty, které od počátku tvoří její základy. Těmi jsou poselství Ježíšova evangelia a humanita.
Kéž Bůh sám osvěcuje naše myšlení a uvádí nás do své pravdy.

Publikováno: 25. 10. 2006 TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 21.02.2007 02:20 zobrazeno: 5113x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus