WebArchiv - archiv českého webu

Přehled zpráv ze světové ekumeny

Nové události ve světě víry reflektují dění v církvích a náboženstvích v Americe, Asii i Evropě.

Reformovaní kresťania a cirkev Učeníci Kristovi prehlbujú vzájomné vzťahy
Kresťania a moslimovia budú každoročne verejne hovoriť o pekných črtách tých druhých
Zápas farárky v Indonézii za práva žien
V Amerických námorných silách budú mať prvú kaplánku z Adventistickej cirkvi
Prezident Kene prisľúbil vládnu podporu cirkvám v úsilí o finančnú samostatnosť
Africké cirkvi sa pripravujú na Majstrovstvá sveta vo futbale 2010
Čínski kresťania kritizovali prezidenta Busha na Olympiáde
Konala sa Ekumenická letná škola o vode

Reformovaní kresťania a cirkev Učeníci Kristovi prehlbujú vzájomné vzťahy

Ženeva, 11. augusta 2008 – ENI/WARC

Dve celosvetové združenia kresťanských cirkví protestantskej tradície – Svetový reformovaný zväz a Ekumenická poradná rada Kristových učeníkov sa na stretnutí koncom júla v Nashville v USA dohodli na užšej spolupráci a budovaní bližších vzťahov.

Cirkvi Kristove – Učeníci Kristovi, ako znie ich plný názov, vznikli v 19. storočí z hnutí obnovy v reformovaných a presbyteriánskych cirkvách vo Veľkej Británii a v Amerike. Ich ekumenická poradná rada zastupuje 4,5 miliónov kresťanov vo svete. Svetový reformovaný zväz a Kristovi učeníci vedú ekumenický dialóg od polovice 80-tych rokov minulého storočia.

Stretnutie v Nashville sa venovalo vzájomnému vzťahu oboch kresťanských organizácií vo svetle plánovaného zlúčenia Svetového reformovaného zväzu s ďalšou organizáciou združujúcou cirkvi vychádzajúce z Kalvínskej reformácie – Reformovanou ekumenickou radou – v roku 2010. Kristovi učeníci preskúmajú návrh stať sa pridruženým členom vznikajúceho Svetového spoločenstva reformovaných cirkví. Vytvorili by sa tak pevnejšie vzájomné putá čo sa týka programov a vedenia cirkví v oboch denomináciách.

Navrhli sa i ďalšie spoločné kroky ako napríklad vzájomné informovanie sa o stave ekumenických dialógov oboch denominácií s Rímsko-katolíckou cirkvou a spoločné úvahy o budúcnosti týchto dialógov. Svetový reformovaný zväz informuje Učeníkov Kristových o plánoch pri príležitosti osláv jubilea Jána Kalvína v roku 2009, aby Učeníci zvážili možnosti zapojenia sa do týchto osláv. Podobne sa tieto dve spoločenstvá navzájom oboznámia o plánoch duchovnej obnovy a budú v tomto úsilí spolupracovať.

Kresťania a moslimovia budú každoročne verejne hovoriť o pekných črtách tých druhých

New Haven, 4. augusta 2008 – ENI/ 11. augusta – WCC

Okolo 150 kresťanských a moslimských predstaviteľov sa stretlo na konferencii s témou „Milovať Boha a blížneho slovom a skutkom" na Yale Univerzite v Spojených štátoch amerických. Účastníci konferencie v záverečnom vyhlásení vyjadrili spoločné presvedčenie o tom, že Božia milosrdná láska je nekonečná, večná a objíma všetko. Zároveň vyzvali duchovných vodcov svojich náboženských tradícií a vierovyznaní, aby určili jeden týždeň v roku, kedy budú verejne hovoriť o pozitívnych hodnotách a charakteristikách toho druhého. Výzva bola jedným z „praktických výsledkov" konferencie. „Extrémistov máme na všetkých stranách a náboženskí vodcovia hlavného prúdu sa musia postaviť tvárou v tvár tomuto problému", povedal Ibrahim Kalin, profesor na Univerzite Georgetown vo Washingtone a riaditeľ nadácie Ankara, ktorú založili v Amerike obyvatelia z Turecka.

Podnetom k usporiadaniu konferencie na Yale Univerzite bola výzva k vzájomnému dialógu, ktorú v októbri minulého roku adresovali 138 moslimskí vodcovia a učenci čelným kresťanským predstaviteľom z celého sveta v liste s nadpisom „Spoločné slovo medzi nami a vami". Konferencie sa zúčastnili i zástupcovia Svetovej rady cirkví, Národnej rady cirkví v USA, Rímsko-katolíckej cirkvi a Svetovej Evanjelickej Aliancie. Svetová rada cirkví, svetové kresťanské spoločenstvá a Rímsko-katolícka cirkev pripravujú v októbri tohto roku vnútrokresťanskú konzultáciu o kresťanskom sebapochopení vo vzťahu k Islamu. Aj táto konzultácia je inšpirovaná listom moslimských učencov kresťanským vodcom.

Zápas farárky v Indonézii za práva žien

Kupang, 12. augusta 2008 – ENI

Reverendka Ina Ngefar-Bara Pa z Evanjelickej kresťanskej cirkvi v Timore hovorí, že musela zápasiť s mužskou spoločnosťou v konzervatívnej farnosti, keď vo svojej farnosti v Indonézii v provincii Západný Timor chcela začať program na podporu práv žien. „Osloviť mužov v našom cirkevnom spoločenstve otázkami rodovej rovnosti a práv žien bola ťažká výzva. Obvinili ma z rozbíjania domácností", povedala reverendka. „Byť priekopníkom v uvádzaní tohto programu bolo naozaj ťažké. Mnohí v cirkevnom zbore ho považovali za pornografický", doplnila opisujúc reakcie ľudí na program sexuálnej výchovy mladých. Verná služobníčka Kristovej cirkvi však v úsilí vytrvala. Postupne sa jej podarilo pochybovačov presvedčiť o naliehavosti programu. Dnes v jeho rámci farnosť spravuje útulok pre zneužívané ženy, tehotné mladé dievčatá v tínedžerskom veku a ľudí postihnutých AIDS a HIV.

V Amerických námorných silách budú mať prvú kaplánku z Adventistickej cirkvi

Berrien Springs, Michigan, USA, 11. augusta 2008 – ENI

Adrienne Townsendová ako prvá žena z Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa zložila oficiálnu prísahu a stala sa tak kaplánkou v aktívnej službe v námorných silách Spojených štátov amerických, 35 rokov potom ako sa v americkej armáde stala kaplánkou prvá žena. Dôstojníčka Townsendová povedala, že štyri roky služby ako zástupkyňa dekana pre ženy na Andrewsovej Univerzite, ktorá patrí adventistom, boli dobrou prípravou pre jej nové povolanie. Svoje nové miesto služby opísala ako „veľké misijné pole", kde môže slúžiť mladým ľudom vo svojom veku.

Prezident Kene prisľúbil vládnu podporu cirkvám v úsilí o finančnú samostatnosť

Nairobi, 14. augusta 2008 – ENI

Prezident Kene Mwai Kibaki sľúbil cirkvám a náboženským spoločenstvám podporu vlády v ich úsilí o sebestačnosť a nezávislosť od zahraničných darcov a sponzorov. Stalo sa tak 14. augusta pri príležitosti otvorenia nového centra pre metodistov v Lovingtone, štvrti hlavného mesta Kene Nairobi. „Moja vláda povzbudzuje náboženské organizácie v ich snahe osamostatniť sa. Urobíme čo bude v našich silách, aby sme ich podporili na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa.", vyhlásil prezident Kibaki.

Africké cirkvi sa pripravujú na Majstrovstvá sveta vo futbale 2010

Mexico City, 8. augusta 2008 – ENI /Ženeva, 15. augusta 2008 – LWI

Náboženskí vodcovia v Afrike sľubujú, že sa intenzívne zamerajú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Silným podnetom k takejto iniciatíve sú 19. Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú konať na prelome júna a júla 2010 v Južnej Afrike. Predsedajúci biskup Juhoafrickej Evanjelickej Luteránskej cirkvi Joe Ramashapa priznáva, že obchod s ľuďmi je pre miestne cirkvi jednou z najväčších výziev. „Tento zločin je nezlučiteľný s africkými hodnotami. Vieme, že obchod s ľuďmi nie je len nevítaným hosťom, je nepriateľom". Biskup Ramashapa informoval aj o tom, že cirkvi v Afrike už pripravujú konzultácie o tejto tematike medzi sebou i s ostatnými náboženskými spoločenstvami, aby vyvinuli spoločnú stratégiu v boji s týmto vážnym problémom.

Čínski kresťania kritizovali prezidenta Busha na Olympiáde

Hong Kong, 6. – 14. augusta 2008 – ENI

Niekoľko čínskych kresťanských vodcov kritizovalo amerického prezidenta Georga W. Busha, že sa počas svojej návštevy Pekingu pri príležitosti Olympijských hier zúčastnil nedeľnej bohoslužby vo vládou schválenom kostole. „Nesúhlasím s tým, že prezident Bush navštívil bohoslužby vo vládou odobrenom kostole. Takýto čin priniesol nesprávne posolstvo a mal negatívny účinok na náboženskú slobodu v Číne", povedal Yu Jie, disidentský kresťan v Pekingu, ktorý sa s americkým prezidentom stretol v roku 2006 vo Washingtone. „Prezident Bush sa tu mal zúčastniť bohoslužby v niektorom cirkevnom zbore v domácnosti. Keby to urobil, malo by to oveľa hlbší význam.", doplnil.

Niektorí čínski cirkevní predstavitelia vyjadrili svoje veľmi zmiešané pocity z pozvania na otvorenie Olympijských hier. Iní ich kolegovia i vyššie postavení predstavitelia pozvaní neboli. Naopak, niektorí cirkevní vodcovia vnímali pozvanie ako znamenie nádeje, že oficiálne ateistická Čína prehodnotí svoj postoj a uzná úlohu náboženstva v spoločnosti, alebo že sa najpočetnejší národ na svete naučí ctiť si rozličné svetové hodnoty.

Konala sa Ekumenická letná škola o vode

Ženeva, 12. augusta 2008 – WCC

„Voda nemá farbu, nemá rasu, národnosť, je taká istá na celom svete", hovorí Rania Flavie Tourma z pravoslávnej cirkvi v Sýrii. Pre ňu to bolo teda úplne prirodzené, že sa mladí ľudia z celého sveta stretli neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku na Ekumenickej letnej škole o vode, aby sa zjednotili na ochranu tohto prírodného zdroja. Každý z týchto 22 mladých kresťanov z 18 krajín z celého sveta si naplno uvedomuje, že voda nie je len životne dôležitou tekutinou, ale aj to že dostupnosť jej zdrojov je vo svete veľmi nerovnomerne rozložená.

Účastníci letnej školy mali možnosť vypočuť si skúsenosti odborníkov v oblasti ľudských práv a pracovníkov v rozvojových organizáciách, ktorí sa s nimi podelili o konkrétne prípady krízových situácií nedostatku vody alebo jej prebytku pri záplavách a možnosti najmodernejších a najprístupnejších riešení. Naučili sa však aj ako sa podeliť s týmito otázkami so svojimi rovesníkmi a zvyšovať vedomie o problematike vo svojich domácich cirkvách a kresťanských mládežníckych sieťach.

Ekumenickú letnú školu o vode zorganizovala na prelome júla a augusta „Ekumenická vodná sieť", pridružená organizácia Svetovej rady cirkví, ktorá si kladie za cieľ vzdelávať novú generáciu kresťanských vodcov v problematike globálnej krízy vodných zdrojov.

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, WARC, a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

http://www.ekumena.sk/Ekumena_svet/ekumena_svet.htm

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=303

Správy možno preberať s uvedením zdroja vo formáte Ekuména vo svete xx- číslo vydania (napr. 32-2008) /xxx – agentúrne zdroje (agentúrne zdroje sú tie uvedené vpravo hore pod nadpisom pri každej správe, napr. ENI, LWI, CPCE ..). Vzor: Ekuména vo svete 32-2008 / ENIKateřina Děkanovská publikováno: 10.09.2008 08:26 zobrazeno: 2535x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus