WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na zahájení konference o budoucnosti církve

„Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1 K 4,1-2

Obracíme se k tobě, náš Bože, Otče světla, Dárce života a Duchu lásky.
Buď s námi v tento den a na tomto místě. Dej nám pro naše rozhovory schopnost smysluplně mluvit a vyjádřit otevřeně své mínění, ale také schopnost naslouchat druhým a přijímat se v rozdílnosti pohledů. Dej nám schopnost naslouchat především tobě, Bože. Být otevřenými pro tvé slovo varování i záchrany. Přemýšlíme o cestě své církve v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Přemýšlíme o jejím dalším směřování. Zbavuj nás povrchního posuzování a dej nám hlubší vhled a poznání z tvého Ducha. Dej, abychom nenapínali své síly tam, kde máme spolehnout na tebe, a naopak neskrývali svou pohodlnost za pasivní zbožný postoj, když od nás očekáváš jednání. Dej, ať jsme vytrvalými služebníky Ježíše Krista, tvého Syna, věrnými správci jeho věčného evangelia – tajemství Božího království (Mk 4,11). Amen.  Brno 13. 9. 2008

Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 16.09.2008 11:17 zobrazeno: 3514x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus